سامانه نازل گرم

 • شیر سوزنی (هوای فشرده) مدل D566

  D566

  ● سامانه های شیر سوزنی ابزاری مهم در کنترل فرآیند تزریق گرم است. این شیرها با باز و بسته کردن مدخل نازل ویژگی های برجسته ای به قطعات تولیدی و فرآیند می دهد. برخی از ویژگی های این سیستم عبارتند از:
  1 ) اطمینان از سرریز نشدن ناخواسته مواد به حفره.
  2 ) قطع ارتباط مواد داخل نازل با قطعه.
  3 ) امکان دستیابی به سطوح با کیفیت تر قطعه.
  4 ) مخفی تر شدن اثر تزریق.
  5 ) امکان حذف سردجوشی در قطعات بزرگ که با چند نازل پُر می شوند.
  6 ) دستیابی به کیفیت مطلوب برای قطعات بزرگ و پیچیده با امکان انتخاب ترتیب و ایجاد توالی در باز و بسته کردن نازل ها.
  7 ) کاهش فشار تزریق
  8 ) کاهش زمان تزریق

 • نازل های سری رها مدل D5368

  D5368

  ● جنس بدنه: فولاد گرمکار
  - جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.

 • نازل های سری رها مدل D5369

  D5369

  ● جنس بدنه: فولاد گرمکار
  - جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.

 • نازل های سری رها مدل D5378

  D5378

  ● جنس بدنه: فولاد گرمکار
  - جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.

 • نازل های سری رها مدل D5379

  D5379

  ● جنس بدنه: فولاد گرمکار
  - جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.

 • بلوک تقسیم مدل H52401

  H52401

  ● جنس : 1.2312
  ● ویژگیها و مزایا:
  1 ) طراحی متقارن با مسیر مساوی تزریق از راهگاه اصلی تا هر یک از حفرهها حتی در آرایش خطی یا با تعداد حفره بالا.
  2 ) جانمایی بهینه در ورودی و خروجی المنتهای حرارتی برای امکان سر بندی ایمن آنها.
  3 ) توزیع حرارت یکنواخت در بلوک اندازهگیری و کنترل دما در عمق بلوک.
  4 ) بکارگیری روش های جدید و بهینه در مسدود سازی و تغییر مسیر مواد با قابلیت اعتماد بالا.
  5 ) تعامل نزدیک کارشناسان ستاک با مشتری برای رسیدن به بهترین طرح.

 • بلوک تقسیم مدل H52402

  H52402

  ● جنس : 1.2312
  ● ویژگیها و مزایا:
  1 ) طراحی متقارن با مسیر مساوی تزریق از راهگاه اصلی تا هر یک از حفرهها حتی در آرایش خطی یا با تعداد حفره بالا.
  2 ) جانمایی بهینه در ورودی و خروجی المنتهای حرارتی برای امکان سر بندی ایمن آنها.
  3 ) توزیع حرارت یکنواخت در بلوک اندازهگیری و کنترل دما در عمق بلوک.
  4 ) بکارگیری روش های جدید و بهینه در مسدود سازی و تغییر مسیر مواد با قابلیت اعتماد بالا.
  5 ) تعامل نزدیک کارشناسان ستاک با مشتری برای رسیدن به بهترین طرح.

 • بلوک تقسیم مدل H52410

  H52410

  ● جنس : 1.2312

 • بوش انتقال مدل D562

  D562

  ● جنس : 1.2344/50±2HRC

 • واشر فاصله انداز مدل D553

  D553

  ●جنس: 3.7165 / 250HB / λ:7.1 W/mK

  ●جنس:1.1191 / 45±2HRC / λ:15.1 W/mK

 • واشر فاصله انداز مدل D552

  D552

  ●جنس: 3.7165 / 250HB / λ:7.1 W/mK
  1.1191 / 45±2HRC / λ:15.1 W/mK

 • بلوک تقسیم مدل H52411

  H52411

  ● جنس : 1.2312
  ● ویژگیها و مزایا:
  1 ) طراحی متقارن با مسیر مساوی تزریق از راهگاه اصلی تا هر یک از حفرهها حتی در آرایش خطی یا با تعداد حفره بالا.
  2 ) جانمایی بهینه در ورودی و خروجی المنتهای حرارتی برای امکان سر بندی ایمن آنها.
  3 ) توزیع حرارت یکنواخت در بلوک اندازهگیری و کنترل دما در عمق بلوک.
  4 ) بکارگیری روش های جدید و بهینه در مسدود سازی و تغییر مسیر مواد با قابلیت اعتماد بالا.
  5 ) تعامل نزدیک کارشناسان ستاک با مشتری برای رسیدن به بهترین طرح.
  نکته: حداقل فاصله c برابر با d در D537 می باشد.

  کاتالوگ فصل   کاتالوگ فصل

 • بوش انتقال مدل D561

  D561...

  ● جنس : 1.2344/50±2HRC