صفحه مغناطیس | MAG01

Permanent Magnetic Chuck

مشخصات :
تصویر صفحه مغناطیس | MAG01
تصویر صفحه مغناطیس | MAG01

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سایز قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
MAG01-1515
150x150
€۸۴/۷۴
MAG01-3060
300x600
€۶۲۲/۳۹
MAG01-1017
100x175
€۷۵/۹۷
MAG01-1225
125x250
€۹۹/۳۵
MAG01-1530
150x300
€۱۳۱/۴۹
MAG01-2040
200x400
€۲۰۴/۵۴
MAG01-2550
250x500
€۴۰۶/۱۶
نظر خودتان را بنویسد