شیر سوزنی

Gate Valve

مشخصات :
ایجاد تیکت
تصویر شیر سوزنی
تصویر شیر سوزنی
تصویر شیر سوزنی
کد سفارش d d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 L L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 H S قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
کد سفارش: D566/2x40x8x300
41 2 19.2 18 42.5 45 47.5 5 300 27.3 0.2 16 23 13.5 6 4.05 1.85 1.5 8 46
۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد