شیر سوزنی (هوای فشرده) D566

Gate Valve

مشخصات :

● سامانه های شیر سوزنی ابزاری مهم در کنترل فرآیند تزریق گرم است. این شیرها با باز و بسته کردن مدخل نازل ویژگی های برجسته ای به قطعات تولیدی و فرآیند می دهد. برخی از ویژگی های این سیستم عبارتند از:
1 ) اطمینان از سرریز نشدن ناخواسته مواد به حفره.
2 ) قطع ارتباط مواد داخل نازل با قطعه.
3 ) امکان دستیابی به سطوح با کیفیت تر قطعه.
4 ) مخفی تر شدن اثر تزریق.
5 ) امکان حذف سردجوشی در قطعات بزرگ که با چند نازل پُر می شوند.
6 ) دستیابی به کیفیت مطلوب برای قطعات بزرگ و پیچیده با امکان انتخاب ترتیب و ایجاد توالی در باز و بسته کردن نازل ها.
7 ) کاهش فشار تزریق
8 ) کاهش زمان تزریق

تصویر شیر سوزنی (هوای فشرده) D566
تصویر شیر سوزنی (هوای فشرده) D566
تصویر شیر سوزنی (هوای فشرده) D566

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 L L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 H S قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D566/2x40x8x300
41 2 19.2 18 42.5 45 47.5 5 300 27.3 0.2 16 23 13.5 6 4.05 1.85 1.5 8 46
تماس بگیرید
D566/2.5x40x8x300
41 2.5 19.2 18 42.5 45 47.5 5 300 27.3 0.2 16 23 13.5 6 4.05 1.85 1.5 8 46
تماس بگیرید
D566/3x44x8x400
44 3 22 22 45 49 53 5 400 27.3 0.2 16 23 13.5 6 4.1 2.15 1.5 8 46
تماس بگیرید
D566/4x54x8x400
54 4 22 22 55 60 63 5 400 27.3 0.2 16 23 13.5 6 4.1 2.15 1.5 8 46
تماس بگیرید
D566/6x72x12x450
72 6 28 28 73 78 81 6 450 39.3 0.5 22.5 32.5 19.5 8.5 5.6 2.65 2 12 66
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد