پرس

 • جک هيدرونيوماتیک | PH/04

  توضيح شکل: هواي فشرده وارد مخزن 1 شده و پيستون 2 با نيروي کم (حركت سريع) حرکت مي کند. با رسيدن به نقطه از قبل تعيين شده، پيستون شماره 3 حرکت کرده و مسير ورود روغن توسط پيستون شماره 4 بسته مي شود، با ورود پيستون شماره 4 به محفظه روغن فشار افزايش يافته و در اين حالت (حركت کاري) ، نيرو چندين برابر افزايش مي يابد.
  مزایا:
  - ايجاد نيروي قابل توجه با هواي فشرده.
  - اشغال فضا در حد سيستمهاي نيوماتيک.
  - کورس زياد حرکت.
  - عدم نياز به سيستم هيدروليک.
  مشخصات:
  فشار هواي ورودي: 0.7-10
  حركت سريع: ΔX=100, F=380 kgf in 6 bar
  حركت کاري: ΔX=15, F=4120 kgf in 6 bar
  حركت کل: 115mm

  ...
 • پرس رومیزی لنگ | TPE

  ● سایز : 2تن
  ● تکضرب، رگباری (220ضرب بر دقیقه)


    دریافت کاتالوگ

 • پرس هيدروليک | PM

  ● اندازه L مطابق با نياز مشتری قابل ساخت می باشد.
  ● ابعاد صفحه تا 1200x700mm قابل ساخت می باشد.
  ● شيارها وسوراخهای نصب قالب و ماشينکاری مخصوص مطابق نياز مشتری قابل انجام است.


    فایل CATPart

 • پرس نيوماتيک PSU

  ● با استفاده از ساختار کفشکهای پیش ساخته
  ● مشخصات خاص طبق سفارش قابل انجام است .
  ● اندازه هاي مربوط به كفشكها, در صفحات CM و CH مي باشد .


    فایل CATPart   فایل STP