فیلتر D563

FILTER

مشخصات :

● جنس :
1/2344
● سختی :
42±2HRC

تصویر فیلتر  D563
تصویر فیلتر  D563

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش l l1 l2 l3 d d1 d2 d3 d4 d5 w n قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D563/12x41x0.7
41 7 39 7 0.7 12 18 8 14 18 ˚60 312
۸۲۵,۰۰۰ تومان
۷۸۳,۷۵۰ تومان
D563/22x42x1.3
42 7 38 7 1.3 22 34 18 25 34 ˚90 312
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵۵,۰۰۰ تومان
D563/36x54x2
54 12 49 12 2 36 49 30 41 49 ˚130 192
۰ تومان

راهنمای اجرا


● محل استقرار فیلتر D563 مطابق با نقشه فوق  (راهنمای اجرا) ساخته شده به نحوی که لبه فیلتر حدود 5/0 میلیمتر نسبت به کف نازل دستگاه بیرون زدگی داشته باشد.

نکات در استفاده از فیلتر :

فیلترها میبایست به صورت دوره ای بازدید و در صورت لزوم تمیز شوند تا باعث افت فشار ناخواسته نگردد.
هنگام استفاده باید به افت فشار فیلتر که به نوع پلاستیک، جریان مذاب، غلظت، دمای فرایند و سایر پارامترهای پالستیک بستگی دارد توجه شود.

 

نظر خودتان را بنویسد