نازل های سری رها D5379

Raha Series Nozzle

مشخصات :

● جنس بدنه: فولاد گرمکار
- جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.


  فایل STP

تصویر نازل های سری رها D5379
تصویر نازل های سری رها D5379
تصویر نازل های سری رها D5379

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d L قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D53791/20x40
20 40
تماس بگیرید
D53791/20x50
20 50
تماس بگیرید
D53791/20x60
20 60
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۵۲,۵۰۰ تومان
D53791/20x80
20 80
۲,۰۵۴,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۱,۳۰۰ تومان
D53791/20x100
20 100
۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۷۶,۰۰۰ تومان
D53791/25x50
25 50
۰ تومان
D53791/25x60
25 60
۰ تومان
D53791/25x80
25 80
۰ تومان
D53791/25x100
25 100
۰ تومان
D53791/25x120
25 120
۰ تومان
D53791/32x60
32 60
۰ تومان
D53791/32x70
32 70
۰ تومان
D53791/32x80
32 80
۰ تومان
D53791/32x100
32 100
۲,۳۱۴,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۸,۳۰۰ تومان
D53791/32x120
32 120
۰ تومان
D53791/40x80
40 80
۰ تومان
D53791/40x90
40 90
۰ تومان
D53791/40x100
40 100
۰ تومان
D53791/40x120
40 120
۰ تومان
D53791/40x140
40 140
۰ تومان
D53791/50x100
50 100
۰ تومان
D53791/50x120
50 120
۰ تومان
D53791/50x140
50 140
۰ تومان
D53791/50x160
50 160
۰ تومان
D53791/50x200
50 200
۰ تومان
D53791/50x250
50 250
۴,۶۹۳,۰۰۰ تومان
۴,۴۵۸,۳۵۰ تومان
D53791/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53791/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53791/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53791/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53791/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53791/60x300
60 300
تماس بگیرید
D53792/25x50
25 50
۰ تومان
D53792/25x60
25 60
۰ تومان
D53792/25x80
25 80
۰ تومان
D53792/25x100
25 100
۰ تومان
D53792/25x120
25 120
۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۳۸,۷۵۰ تومان
D53792/32x60
32 60
۰ تومان
D53792/32x70
32 70
۰ تومان
D53792/32x80
32 80
۰ تومان
D53792/32x100
32 100
۰ تومان
D53792/32x120
32 120
۰ تومان
D53792/40x80
40 80
۰ تومان
D53792/40x90
40 90
۰ تومان
D53792/40x100
40 100
۲,۶۹۱,۰۰۰ تومان
۲,۵۵۶,۴۵۰ تومان
D53792/40x120
40 120
۲,۱۱۲,۵۰۰ تومان
۲,۰۰۶,۸۷۵ تومان
D53792/40x140
40 140
۰ تومان
D53792/50x100
50 100
۰ تومان
D53792/50x120
50 120
۰ تومان
D53792/50x140
50 140
۰ تومان
D53792/50x160
50 160
۰ تومان
D53792/50x200
50 200
تماس بگیرید
D53792/50x250
50 250
۰ تومان
D53792/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53792/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53792/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53792/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53792/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53792/60x300
60 300
تماس بگیرید
D53793/25x50
25 50
۰ تومان
D53793/25x60
25 60
۰ تومان
D53793/25x80
25 80
۰ تومان
D53793/25x100
25 100
۰ تومان
D53793/25x120
25 120
۰ تومان
D53793/32x60
32 60
۰ تومان
D53793/32x70
32 70
۰ تومان
D53793/32x80
32 80
۰ تومان
D53793/32x100
32 100
۰ تومان
D53793/32x120
32 120
۰ تومان
D53793/40x80
40 80
۰ تومان
D53793/40x90
40 90
۰ تومان
D53793/40x100
40 100
۰ تومان
D53793/40x120
40 120
۰ تومان
D53793/40x140
40 140
۰ تومان
D53793/50x100
50 100
۰ تومان
D53793/50x120
50 120
۰ تومان
D53793/50x140
50 140
۰ تومان
D53793/50x160
50 160
۰ تومان
D53793/50x200
50 200
۰ تومان
D53793/50x250
50 250
۰ تومان
D53793/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53793/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53793/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53793/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53793/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53793/60x300
60 300
تماس بگیرید

 

نظر خودتان را بنویسد