نازل های سری رها مدل D5379

Raha Series Nozzle

مشخصات :

● جنس بدنه: فولاد گرمکار
- جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.

ایجاد تیکت
نازل های سری رها مدل D5379
تصویر نازل های سری رها مدل D5379
تصویر نازل های سری رها مدل D5379
تصویر نازل های سری رها مدل D5379
کد سفارش d d2 d3 d4 d5 L l1 l2 l4 توان قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D53791/20x40
20 3 14 7 - 40 25 15 - 150
تماس بگیرید
D53791/20x50
20 3 14 7 - 50 35 15 - 200
تماس بگیرید
D53791/20x60
20 3 14 7 - 60 45 15 - 250
۳ ۰۶۸,۰۰ ₽
۲ ۹۱۵,۰۰ ₽
D53791/20x80
20 3 14 7 - 80 65 15 - 250
۳ ۲۲۷,۵۰ ₽
۳ ۰۶۶,۰۰ ₽
D53791/20x100
20 3 14 7 - 100 85 15 - 250
۳ ۲۵۰,۰۰ ₽
۳ ۰۸۷,۵۰ ₽
D53791/25x50
25 4 18 10 - 50 35 15 - 250
۳ ۲۲۷,۵۰ ₽
۳ ۰۶۶,۰۰ ₽
D53791/25x60
25 4 18 10 - 60 45 15 - 315
۳ ۲۷۲,۵۰ ₽
۳ ۱۰۹,۰۰ ₽
D53791/25x80
25 4 18 10 - 80 65 15 - 315
۳ ۳۱۸,۰۰ ₽
۳ ۱۵۲,۵۰ ₽
D53791/25x100
25 4 18 10 - 100 85 15 - 400
۳ ۵۴۵,۵۰ ₽
۳ ۳۶۸,۰۰ ₽
D53791/25x120
25 4 18 10 - 120 105 15 - 400
۳ ۷۰۴,۵۰ ₽
۳ ۵۱۹,۵۰ ₽
D53791/32x60
32 5 22 12 - 60 40 20 - 315
۳ ۴۳۲,۰۰ ₽
۳ ۲۶۰,۰۰ ₽
D53791/32x70
32 5 22 12 - 70 50 20 - 315
۳ ۴۷۷,۵۰ ₽
۳ ۳۰۳,۵۰ ₽
D53791/32x80
32 5 22 12 - 80 60 20 - 400
۳ ۵۲۲,۵۰ ₽
۳ ۳۴۶,۵۰ ₽
D53791/32x100
32 5 22 12 - 100 80 20 - 400
۳ ۶۱۳,۵۰ ₽
۳ ۴۳۳,۰۰ ₽
D53791/32x120
32 5 22 12 - 120 100 20 - 500
۳ ۷۲۷,۵۰ ₽
۳ ۵۴۱,۰۰ ₽
D53791/40x80
40 6 28 14 - 80 60 20 - 400
۳ ۸۸۶,۵۰ ₽
۳ ۶۹۲,۰۰ ₽
D53791/40x90
40 6 28 14 - 90 70 20 - 400
۳ ۹۵۴,۵۰ ₽
۳ ۷۵۷,۰۰ ₽
D53791/40x100
40 6 28 14 - 100 80 20 - 500
۴ ۰۶۸,۰۰ ₽
۳ ۸۶۵,۰۰ ₽
D53791/40x120
40 6 28 14 - 120 100 20 - 500
۴ ۲۲۷,۵۰ ₽
۴ ۰۱۶,۰۰ ₽
D53791/40x140
40 6 28 14 - 140 120 20 - 630
۴ ۵۹۱,۰۰ ₽
۴ ۳۶۱,۵۰ ₽
D53791/50x100
50 8 34 18 - 100 75 25 - 500
۴ ۷۲۷,۵۰ ₽
۴ ۴۹۱,۰۰ ₽
D53791/50x120
50 8 34 18 - 120 95 25 - 630
۵ ۱۱۳,۵۰ ₽
۴ ۸۵۸,۰۰ ₽
D53791/50x140
50 8 34 18 - 140 115 25 - 630
۵ ۳۶۳,۵۰ ₽
۵ ۰۹۵,۵۰ ₽
D53791/50x160
50 8 34 18 - 160 135 25 - 800
۵ ۵۹۱,۰۰ ₽
۵ ۳۱۱,۵۰ ₽
D53791/50x200
50 8 34 18 - 200 175 25 - 800
۶ ۰۹۱,۰۰ ₽
۵ ۷۸۶,۵۰ ₽
D53791/50x250
50 8 34 18 - 250 225 25 - 800
۶ ۷۲۷,۵۰ ₽
۶ ۳۹۱,۰۰ ₽
D53791/60x120
60 13 44 25 - 120 90 30 - 500
تماس بگیرید
D53791/60x140
60 13 44 25 - 140 110 30 - 630
تماس بگیرید
D53791/60x160
60 13 44 25 - 160 130 30 - 800
تماس بگیرید
D53791/60x200
60 13 44 25 - 200 170 30 - 800
تماس بگیرید
D53791/60x250
60 13 44 25 - 250 220 30 - 1000
تماس بگیرید
D53791/60x300
60 13 44 25 - 300 270 30 - 1000
تماس بگیرید
D53792/25x50
25 4 18 - 8 50 35 15 - 250
۳ ۳۴۱,۰۰ ₽
۳ ۱۷۴,۰۰ ₽
D53792/25x60
25 4 18 - 8 60 45 15 - 315
۳ ۳۶۳,۵۰ ₽
۳ ۱۹۵,۵۰ ₽
D53792/25x80
25 4 18 - 8 80 65 15 - 315
۳ ۴۳۲,۰۰ ₽
۳ ۲۶۰,۰۰ ₽
D53792/25x100
25 4 18 - 8 100 85 15 - 400
۳ ۶۵۹,۰۰ ₽
۳ ۴۷۶,۰۰ ₽
D53792/25x120
25 4 18 - 8 120 105 15 - 400
۳ ۹۲۰,۵۰ ₽
۳ ۷۲۴,۵۰ ₽
D53792/32x60
32 5 22 - 10 60 40 20 - 315
۳ ۵۴۵,۵۰ ₽
۳ ۳۶۸,۰۰ ₽
D53792/32x70
32 5 22 - 10 70 50 20 - 315
۳ ۵۶۸,۰۰ ₽
۳ ۳۹۰,۰۰ ₽
D53792/32x80
32 5 22 - 10 80 60 20 - 400
۳ ۶۱۳,۵۰ ₽
۳ ۴۳۳,۰۰ ₽
D53792/32x100
32 5 22 - 10 100 80 20 - 400
۳ ۷۰۴,۵۰ ₽
۳ ۵۱۹,۵۰ ₽
D53792/32x120
32 5 22 - 10 120 100 20 - 500
۳ ۸۴۱,۰۰ ₽
۳ ۶۴۹,۰۰ ₽
D53792/40x80
40 6 28 - 12 80 60 20 - 400
۴ ۰۰۰,۰۰ ₽
۳ ۸۰۰,۰۰ ₽
D53792/40x90
40 6 28 - 12 90 70 20 - 400
۴ ۰۶۸,۰۰ ₽
۳ ۸۶۵,۰۰ ₽
D53792/40x100
40 6 28 - 12 100 80 20 - 500
۴ ۱۸۲,۰۰ ₽
۳ ۹۷۲,۵۰ ₽
D53792/40x120
40 6 28 - 12 120 100 20 - 500
۴ ۸۰۱,۰۰ ₽
۴ ۵۶۱,۰۰ ₽
D53792/40x140
40 6 28 - 12 140 120 20 - 630
۴ ۷۰۴,۵۰ ₽
۴ ۴۶۹,۵۰ ₽
D53792/50x100
50 8 34 - 14 100 75 25 - 500
۴ ۸۴۱,۰۰ ₽
۴ ۵۹۹,۰۰ ₽
D53792/50x120
50 8 34 - 14 120 95 25 - 630
۵ ۲۲۷,۵۰ ₽
۴ ۹۶۶,۰۰ ₽
D53792/50x140
50 8 34 - 14 140 115 25 - 630
۵ ۴۷۷,۵۰ ₽
۵ ۲۰۳,۵۰ ₽
D53792/50x160
50 8 34 - 14 160 135 25 - 800
۵ ۷۰۴,۵۰ ₽
۵ ۴۱۹,۵۰ ₽
D53792/50x200
50 8 34 - 14 200 175 25 - 800
تماس بگیرید
D53792/50x250
50 8 34 - 14 250 225 25 - 800
۶ ۸۴۱,۰۰ ₽
۶ ۴۹۹,۰۰ ₽
D53792/60x120
60 13 44 - 20 120 90 30 - 500
تماس بگیرید
D53792/60x140
60 13 44 - 20 140 110 30 - 630
تماس بگیرید
D53792/60x160
60 13 44 - 20 160 130 30 - 800
تماس بگیرید
D53792/60x200
60 13 44 - 20 200 170 30 - 800
تماس بگیرید
D53792/60x250
60 13 44 - 20 250 220 30 - 1000
تماس بگیرید
D53792/60x300
60 13 44 - 20 300 270 30 - 1000
تماس بگیرید
D53793/25x50
25 4 18 - 8 50 35 15 15 250
۴ ۵۲۲,۵۰ ₽
۴ ۲۹۶,۵۰ ₽
D53793/25x60
25 4 18 - 8 60 45 15 15 315
۴ ۵۴۵,۵۰ ₽
۴ ۳۱۸,۰۰ ₽
D53793/25x80
25 4 18 - 8 80 65 15 15 315
۴ ۶۱۳,۵۰ ₽
۴ ۳۸۳,۰۰ ₽
D53793/25x100
25 4 18 - 8 100 85 15 15 400
۴ ۸۴۱,۰۰ ₽
۴ ۵۹۹,۰۰ ₽
D53793/25x120
25 4 18 - 8 120 105 15 15 400
۵ ۰۰۰,۰۰ ₽
۴ ۷۵۰,۰۰ ₽
D53793/32x60
32 5 22 - 10 60 40 20 20 315
۴ ۷۲۷,۵۰ ₽
۴ ۴۹۱,۰۰ ₽
D53793/32x70
32 5 22 - 10 70 50 20 20 315
۴ ۷۷۲,۵۰ ₽
۴ ۵۳۴,۰۰ ₽
D53793/32x80
32 5 22 - 10 80 60 20 20 400
۴ ۸۱۸,۰۰ ₽
۴ ۵۷۷,۵۰ ₽
D53793/32x100
32 5 22 - 10 100 80 20 20 400
۴ ۹۰۹,۰۰ ₽
۴ ۶۶۳,۵۰ ₽
D53793/32x120
32 5 22 - 10 120 100 20 20 500
۵ ۰۲۲,۵۰ ₽
۴ ۷۷۱,۵۰ ₽
D53793/40x80
40 6 28 - 12 80 60 20 20 400
۵ ۷۵۰,۰۰ ₽
۵ ۴۶۲,۵۰ ₽
D53793/40x90
40 6 28 - 12 90 70 20 20 400
۵ ۸۱۸,۰۰ ₽
۵ ۵۲۷,۵۰ ₽
D53793/40x100
40 6 28 - 12 100 80 20 20 500
۵ ۹۳۲,۰۰ ₽
۵ ۶۳۵,۰۰ ₽
D53793/40x120
40 6 28 - 12 120 100 20 20 500
۶ ۰۶۸,۰۰ ₽
۵ ۷۶۵,۰۰ ₽
D53793/40x140
40 6 28 - 12 140 120 20 20 630
۶ ۴۳۲,۰۰ ₽
۶ ۱۱۰,۰۰ ₽
D53793/50x100
50 8 34 - 14 100 75 25 30 500
۶ ۶۱۳,۵۰ ₽
۶ ۲۸۳,۰۰ ₽
D53793/50x120
50 8 34 - 14 120 95 25 30 630
۷ ۰۰۰,۰۰ ₽
۶ ۶۵۰,۰۰ ₽
D53793/50x140
50 8 34 - 14 140 115 25 30 630
۷ ۲۵۰,۰۰ ₽
۶ ۸۸۷,۵۰ ₽
D53793/50x160
50 8 34 - 14 160 135 25 30 800
۷ ۴۷۷,۵۰ ₽
۷ ۱۰۳,۵۰ ₽
D53793/50x200
50 8 34 - 14 200 175 25 30 800
۷ ۹۷۷,۵۰ ₽
۷ ۵۷۸,۵۰ ₽
D53793/50x250
50 8 34 - 14 250 225 25 30 800
۸ ۶۱۳,۵۰ ₽
۸ ۱۸۳,۰۰ ₽
D53793/60x120
60 13 44 - 20 120 90 30 35 500
تماس بگیرید
D53793/60x140
60 13 44 - 20 140 110 30 35 630
تماس بگیرید
D53793/60x160
60 13 44 - 20 160 130 30 35 800
تماس بگیرید
D53793/60x200
60 13 44 - 20 200 170 30 35 800
تماس بگیرید
D53793/60x250
60 13 44 - 20 250 220 30 35 1000
تماس بگیرید
D53793/60x300
60 13 44 - 20 300 270 30 35 1000
تماس بگیرید

نظر خودتان را بنویسد