پیچ ، مهره ، واشر

 • مهره I مدل E410

  E410

  ● Slot _ شیار مهره T

 • پیچ برای شیار T مدل E405

  E405

  ● DIN 787
  ● M8-M12 : درجه استحکام 10/9
  ● M14-M30 : درجه استحکام 8/8
  ● رزوهها رول شده.

 • پیچ دو سر رزوه مدل E406

  E406

  ● DIN 6379
  ● M8-M12 : درجه استحکام 10/9
  ● M14-M30 : درجه استحکام 8/8
  ● حداقل طول درگیری پیچ با مهره معادل قطر پیچ رعایت شود.

 • مهره E407 مدل T

  E407

  ● DIN 508
  ● درجه استحکام10.
  ● اعمال حداکثر نیرو زمانی مجاز است که تمام طول رزوه درگیر شده باشد.
  ● Slot _ شیار مهره T
  * استفاده از تمام طول رزوه الزامیست.
  ** مازاد بر 508 DIN

 • مهره T (لوزی) مدل E408

  E408

  ● DIN 508
  ● قابلیت نصب از روی شیارT
  ● درجه استحکام10.
  ● اعمال حداکثر نیرو زمانی مجاز است که تمام طول رزوه درگیر شده باشد.
  ● Slot _ شیار مهره T

 • مهره T برای E3072 مدل E409

  E409

  ● Slot _ شیار مهره T

 • مهره واشردار مدل E401

  E401

  ● جنس: فولاد فورج شده، تراشکاری و عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6331
  ● ارتفـاع یک و نیم برابر قطر.
  ● درجه استحکام 10
  * DIN 6331 با مغایر

 • مهره شش گوش مدل E402

  E402

  ● جنس: فولاد فورج شده، تراشکاری و عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6330B
  ● ارتفـاع یک و نیم برابر قطر.
  ● درجه استحکام 10

 • مهره بلند مدل E403

  E403

  ● جنس: فولاد فورج شده، تراشکاری و عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6334
  ● ارتفـاع سه برابر قطر.
  ● درجه استحکام 10

 • واشر مدل E404

  E404

  ● جنس: فولاد تراشکاری و عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6340

 • واشر C مدل E411

  E411

  ● جنس: فولاد تراشکاری و عملیات حرارتی شده

 • واشر کروی مدل E412

  E412

  ● جنس: فولاد تراشکاری و عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6319C

 • واشر مخروط داخلی مدل E413

  E413

  ● جنس: فولاد تراشکاری و عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6319D