نازل های سری رها D5368

Raha Series Nozzle

مشخصات :

● جنس بدنه: فولاد گرمکار
- جنس مغزی طبق سفارش قابل تغییر است.


  فایل STP

تصویر نازل های سری رها D5368
تصویر نازل های سری رها D5368
تصویر نازل های سری رها D5368
تصویر نازل های سری رها D5368
تصویر نازل های سری رها D5368

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d L قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D53681/25x50
25 50
۰ تومان
D53681/25x70
25 70
۰ تومان
D53681/25x100
25 100
۰ تومان
D53681/32x60
32 60
۰ تومان
D53681/32x80
32 80
۰ تومان
D53681/32x100
32 100
۰ تومان
D53681/40x80
40 80
۰ تومان
D53681/40x100
40 100
۰ تومان
D53681/40x140
40 140
۰ تومان
D53681/50x100
50 100
۰ تومان
D53681/50x140
50 140
۰ تومان
D53681/50x200
50 200
۰ تومان
D53681/50x250
50 250
۵,۱۴۸,۰۰۰ تومان
۴,۸۹۰,۶۰۰ تومان
D53681/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53681/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53681/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53681/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53681/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53681/60x300
60 300
تماس بگیرید
D53682/25x50
25 50
۰ تومان
D53682/25x70
25 70
۰ تومان
D53682/25x100
25 100
۰ تومان
D53682/32x60
32 60
۰ تومان
D53682/32x80
32 80
۰ تومان
D53682/32x100
32 100
۰ تومان
D53682/40x80
40 80
۰ تومان
D53682/40x100
40 100
۰ تومان
D53682/40x140
40 140
۰ تومان
D53682/50x100
50 100
۰ تومان
D53682/50x140
50 140
۰ تومان
D53682/50x200
50 200
۰ تومان
D53682/50x250
50 250
۰ تومان
D53682/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53682/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53682/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53682/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53682/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53682/60x300
60 300
تماس بگیرید
D53683/25x50
25 50
۲,۸۷۳,۰۰۰ تومان
۲,۷۲۹,۳۵۰ تومان
D53683/25x70
25 70
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۴۰,۵۰۰ تومان
D53683/25x100
25 100
۳,۰۹۴,۰۰۰ تومان
۲,۹۳۹,۳۰۰ تومان
D53683/32x60
32 60
۳,۰۱۶,۰۰۰ تومان
۲,۸۶۵,۲۰۰ تومان
D53683/32x80
32 80
۳,۰۵۵,۰۰۰ تومان
۲,۹۰۲,۲۵۰ تومان
D53683/32x100
32 100
۳,۲۱۱,۰۰۰ تومان
۳,۰۵۰,۴۵۰ تومان
D53683/40x80
40 80
۳,۶۹۲,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۷,۴۰۰ تومان
D53683/40x100
40 100
۳,۸۴۸,۰۰۰ تومان
۳,۶۵۵,۶۰۰ تومان
D53683/40x140
40 140
۴,۳۵۵,۰۰۰ تومان
۴,۱۳۷,۲۵۰ تومان
D53683/50x100
50 100
۴,۳۹۴,۰۰۰ تومان
۴,۱۷۴,۳۰۰ تومان
D53683/50x140
50 140
۴,۹۹۲,۰۰۰ تومان
۴,۷۴۲,۴۰۰ تومان
D53683/50x200
50 200
۵,۶۵۵,۰۰۰ تومان
۵,۳۷۲,۲۵۰ تومان
D53683/50x250
50 250
۶,۲۲۷,۰۰۰ تومان
۵,۹۱۵,۶۵۰ تومان
D53683/60x120
60 120
تماس بگیرید
D53683/60x140
60 140
تماس بگیرید
D53683/60x160
60 160
تماس بگیرید
D53683/60x200
60 200
تماس بگیرید
D53683/60x250
60 250
تماس بگیرید
D53683/60x300
60 300
تماس بگیرید

 

نظر خودتان را بنویسد