کنترل های خط گاز مشعل

 
  کنترل های خط گاز مشعل   کاتالوگ
کاتالوگ کنترل های گاز

کاتالوگ کنترل های خط گاز مشعل

 
 
 
  کنترل های خط گاز مشعل   لیست قیمت
لیست قیمت کنترل های گاز

لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

فارسی فارسی

 
 
 
  راهنمای کنترل های گاز   راهنما های محصول
 width=

شیر برقی سریع
SET144/RQ/DN40-50

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر برقی سریع
SET144/RQ/DN15-20

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر برقی سریع
SET144/RQ/DN25

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر برقی سریع
SET144/RQ/DN65-80

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر برقی آرام
SET144/SQ/DN40-50

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر برقی آرام
SET144/SQ/DN15-20

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر برقی آرام
SET144/SQ/DN25

فارسی دریا رافتهنما

 width=

شیر برقی آرام
SET144/SQ/DN65-80

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر اطمینان فشار پایین
SET150

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر اطمینان فشار بالا
SET151

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور فشار گاز
SET201

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور فشار گاز
SET203

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور فشار گاز
SET245

 width=

رگلاتور فشار گاز
SET250

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور فشار گاز
SET251

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور فشار گاز
SET252

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور فشار گاز
SET252H

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر دستی اهرمی
SET271

فارسی دریافت راهنما

 width=

شیر قطع سریع فشار بیشینه
SET275

فارسی دریافت راهنما

 width=

کنترل نسبت هوا گاز
SET282

فارسی دریافت راهنما

 width=

کنترل نسبت هوا گاز
SET285

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور گاز مایع
SET291, SET292, SET293

فارسی دریافت راهنما

 width=

فیلتر گاز
SET304, SET345, SET351, SET352

فارسی دریافت راهنما

 width=

رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه
SET852(H)

فارسی دریافت راهنما

 
  certificate   گواهینامه ها
 
 width=

پروانه استاندارد  4512 ISIRI
کنترل های چند کاره برای وسایل گاز سوز - شیر کنترل گاز بخاری

 width=

پروانه استاندارد  1-6027 INSO
رگولاتورهای فشار گاز برای فشارهای ورودی تا و شامل 500 میلی بار

پروانه استاندارد  INSO22107
وسایل کنترل و ایمنی برای مشعل ها و لوازم با سوخت گاز یا مایع 

 width=

پروانه استاندارد  ISIRI8876
تـرمـوکـوپل بـرای سیـستم هـای نظـارت بر شعله 

پروانه استاندارد ISIRI 6800
شیرهای قطع خودکار برای مشعل و لوازم گاز سوز

گواهینامه انطباق محصول دانش بنیان (KB-COC)
برای محصول رگولاتورهای فشار گاز

 width=

آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

 width=

گواهی TUV2020
انطباق CE برای محصول رگولاتور فشار گاز

گواهی TUV2021
انطباق CE برای محصول ترموکوپل

 width=

گواهی TUV2020
انطباق CE برای محصول کنترل های چندکاره گاز

 
 
 
 
  video   ویدئو های آموزشی
 

آموزشی | معرفی شیر قطع سریع فشار بیشینه | خرداد 1400

 

آموزشی | معرفی نقاط اندازه گیری فشار | مرداد 1400

 

آموزشی | معرفی رگلاتور های گاز مایع | شهریور 1400

 
 
  video   ویدئو های تبلیغاتی
 

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات | مهر 1399

 

معرفی | کنترل های خط گاز مشعل | شهریور 1400

 

بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات | مهر 1400

 
 
  guarantee   ضمانت و اصالت کالا
برای  ثبت ضمانت و بررسی اصالت کالا  ثبت نام در سایت الزامی است.
 
 
  Exhibition   نمایشگاه ها

نمایشگاه تاسیسات | 1400

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه تاسیسات | 1399

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه تاسیسات | 1398

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه تاسیسات | 1397

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه تاسیسات | 1395

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه تاسیسات | 1394

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

گواهینامه

 

از