مهره T (لوزی) E408

T NUT (RHOMBUS)

مشخصات :

● DIN 508
● قابلیت نصب از روی شیارT
● درجه استحکام10.
● اعمال حداکثر نیرو زمانی مجاز است که تمام طول رزوه درگیر شده باشد.
● Slot _ شیار مهره T

تصویر مهره T (لوزی) E408
تصویر مهره T (لوزی) E408
تصویر مهره T (لوزی) E408
تصویر مهره T (لوزی) E408

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش Slot d a e h k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E408/16/18
18 M16 17.7 28 20 10
۵۵,۳۰۰ تومان
۵۲,۵۳۵ تومان
E408/20/22
22 M20 21.7 35 28 14
۷۸,۶۰۰ تومان
۷۴,۶۷۰ تومان
E408/6/8
8 M6 7.6 13 10 6
تماس بگیرید
E408/8/10
10 M8 9.7 15 12 6
تماس بگیرید
E408/10/12
12 M10 11.7 18 14 7
تماس بگیرید
E408/10/14
14 M10 13.7 22 16 8
تماس بگیرید
E408/10/18
18 M10 17.7 28 20 10
تماس بگیرید
E408/12/14
14 M12 13.7 22 16 8
تماس بگیرید
E408/14/16
16 M14 15.7 25 18 9
تماس بگیرید
E408/16/20
20 M16 19.7 32 24 12
تماس بگیرید
E408/16/22
22 M16 21.7 35 28 14
تماس بگیرید
E408/16/28
28 M16 27.7 44 36 18
تماس بگیرید
E408/18/20
20 M18 19.7 32 24 12
تماس بگیرید
E408/20/24
24 M20 23.7 40 32 16
تماس بگیرید
E408/20/28
28 M20 27.7 44 36 18
تماس بگیرید
E408/24/28
28 M24 27.7 44 36 18
تماس بگیرید
E408/30/36
36 M30 35.6 54 44 22
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد