مهره T (لوزی)

T NUT (RHOMBUS)

مشخصات :
ایجاد تیکت
تصویر مهره T (لوزی)
کد سفارش * d a e h k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
کد سفارش: E408/6/8
8 M6 7.6 13 10 6
تماس بگیرید
کد سفارش: E408/8/10
10 M8 9.7 15 12 6
تماس بگیرید
کد سفارش: E408/10/12
12 M10 11.7 18 14 7
تماس بگیرید
کد سفارش: E408/10/14
14 M10 13.7 22 16 8
تماس بگیرید
کد سفارش: E408/10/18
18 M10 17.7 28 20 10
تماس بگیرید
کد سفارش: E408/12/14
14 M12 13.7 22 16 8
تماس بگیرید
کد سفارش: E408/14/16
16 M14 15.7 25 18 9
تماس بگیرید
کد سفارش: E408/16/18
18 M16 17.7 28 20 10
۳۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E408/16/20
20 M16 19.7 32 24 12
تماس بگیرید
کد سفارش: E408/16/22
22 M16 21.7 35 28 14
تماس بگیرید
کد سفارش: E408/16/28
28 M16 27.7 44 36 18
تماس بگیرید
کد سفارش: E408/18/20
20 M18 19.7 32 24 12
تماس بگیرید
کد سفارش: E408/20/22
22 M20 21.7 35 28 14
۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E408/20/24
24 M20 23.7 40 32 16
تماس بگیرید
کد سفارش: E408/20/28
28 M20 27.7 44 36 18
تماس بگیرید
کد سفارش: E408/24/28
28 M24 27.7 44 36 18
تماس بگیرید
کد سفارش: E408/30/36
36 M30 35.6 54 44 22
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد