مهره واشردار E401

COLLAR NUT

مشخصات :

● جنس: فولاد فورج شده، تراشکاری و عملیات حرارتی شده
● DIN 6331
● ارتفـاع یک و نیم برابر قطر.
● درجه استحکام 10
* DIN 6331 با مغایر

تصویر مهره واشردار E401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش M e m s d1 a قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E401/12
M12 20.7 18 18 25 4
€۰/۶۷
€۰/۶۴
E401/14
M14 24.2 21 21 28 4.5
€۰/۸۶
€۰/۸۱
E401/16
M16 27.7 24 24 31 5
€۰/۸۶
€۰/۸۱
E401/18
M18 31.2 27 27 34 5
€۱/۲۴
€۱/۱۸
E401/20
M20 34.6 30 30 37 6
€۱/۲۴
€۱/۱۸
E401/24
M24 41.5 36 36 45 6
€۱/۸۴
€۱/۷۵
E401/30
M30 53.1 45 46 58 8
€۳/۷۸
€۳/۵۹
E401/8
M8 15 12 13 18 3.5
تماس بگیرید
E401/10
M10 18.4 15 16 22 4
تماس بگیرید
*E401/22
M22 41.5 36 36 45 6
€۱/۸۱
€۱/۷۲
نظر خودتان را بنویسد