پیچ دو سر رزوه E406

STUD

مشخصات :

● DIN 6379
● M8-M12 : درجه استحکام 10/9
● M14-M30 : درجه استحکام 8/8
● حداقل طول درگیری پیچ با مهره معادل قطر پیچ رعایت شود.

تصویر پیچ دو سر رزوه E406
تصویر پیچ دو سر رزوه E406

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d b b1 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E406/12x100
M12 63 15 100
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۴,۷۰۰ تومان
E406/12x160
M12 100 15 160
۲۸,۴۰۰ تومان
۲۶,۹۸۰ تومان
E406/14x100
M14 63 17 100
۲۸,۴۰۰ تومان
۲۶,۹۸۰ تومان
E406/14x160
M14 100 17 160
۳۴,۱۰۰ تومان
۳۲,۳۹۵ تومان
E406/16x100
M16 63 19 100
۳۳,۴۰۰ تومان
۳۱,۷۳۰ تومان
E406/16x125
M16 75 19 125
۳۷,۴۰۰ تومان
۳۵,۵۳۰ تومان
E406/16x160
M16 100 19 160
۴۱,۴۰۰ تومان
۳۹,۳۳۰ تومان
E406/16x200
M16 122 19 200
۴۷,۱۰۰ تومان
۴۴,۷۴۵ تومان
E406/20x125
M20 70 27 125
۵۱,۲۰۰ تومان
۴۸,۶۴۰ تومان
E406/20x160
M20 100 27 160
۵۹,۴۰۰ تومان
۵۶,۴۳۰ تومان
E406/20x200
M20 122 27 200
۶۷,۴۰۰ تومان
۶۴,۰۳۰ تومان
E406/22x160
M22 100 31 160
۷۱,۵۰۰ تومان
۶۷,۹۲۵ تومان
E406/24x125
M24 70 35 125
۶۹,۹۰۰ تومان
۶۶,۴۰۵ تومان
E406/24x160
M24 100 35 160
۸۲,۹۰۰ تومان
۷۸,۷۵۵ تومان
E406/24x200
M24 122 35 200
۹۴,۲۰۰ تومان
۸۹,۴۹۰ تومان
E406/24x250
M24 160 35 250
۱۰۹,۷۰۰ تومان
۱۰۴,۲۱۵ تومان
E406/24x315
M24 200 35 315
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲۳,۵۰۰ تومان
E406/30x200
M30 122 43 200
۱۳۷,۴۰۰ تومان
۱۳۰,۵۳۰ تومان
E406/8x80
M8 50 11 80
تماس بگیرید
E406/10x100
M10 75 13 100
۲۳,۶۰۰ تومان
۲۲,۴۲۰ تومان
E406/12x200
M12 122 15 200
۳۰,۱۰۰ تومان
۲۸,۵۹۵ تومان
E406/18x160
M18 100 23 160
۵۲,۰۰۰ تومان
۴۹,۴۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد