پیچ دو سر رزوه

STUD

مشخصات :
ایجاد تیکت
تصویر پیچ دو سر رزوه
تصویر پیچ دو سر رزوه
کد سفارش d b b1 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
کد سفارش: E406/8x80
M8 50 11 80
تماس بگیرید
کد سفارش: E406/10x100
M10 75 13 100
۱۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/12x100
M12 63 15 100
۲۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/12x160
M12 100 15 160
۲۲,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/12x200
M12 122 15 200
۲۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/14x100
M14 63 17 100
۲۲,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/14x160
M14 100 17 160
۲۷,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/16x100
M16 63 19 100
۲۶,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/16x125
M16 75 19 125
۲۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/16x160
M16 100 19 160
۳۲,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/16x200
M16 122 19 200
۳۷,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/18x160
M18 100 23 160
۴۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/20x125
M20 70 27 125
۴۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/20x160
M20 100 27 160
۴۶,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/20x200
M20 122 27 200
۵۲,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/22x160
M22 100 31 160
۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/24x125
M24 70 35 125
۵۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/24x160
M24 100 35 160
۶۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/24x200
M24 122 35 200
۷۳,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/24x250
M24 160 35 250
۸۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/24x315
M24 200 35 315
۱۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E406/30x200
M30 122 43 200
۱۰۶,۰۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد