مهره E410 I

I NUT

مشخصات :

● Slot _ شیار مهره T

تصویر مهره E410 I
تصویر مهره E410 I

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش Slot d e k a L1 L قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E410/12/14
14 M12 22 8 13.7 21 37
۶۶,۱۰۰ تومان
۶۲,۷۹۵ تومان
E410/10/12
12 M10 18 7 11.7 16 30
تماس بگیرید
E410/16/18
18 M16 28 10 17.7 26 46
۹۷,۵۰۰ تومان
۹۲,۶۲۵ تومان
E410/20/22
22 M20 35 14 21.7 31 59
۱۲۴,۱۰۰ تومان
۱۱۷,۸۹۵ تومان
E410/24/28
28 M24 44 18 27.7 38 74
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد