مهره E407 T

T NUT

مشخصات :

● DIN 508
● درجه استحکام10.
● اعمال حداکثر نیرو زمانی مجاز است که تمام طول رزوه درگیر شده باشد.
● Slot _ شیار مهره T
* استفاده از تمام طول رزوه الزامیست.
** مازاد بر 508 DIN

ایجاد تیکت
مهره E407  T
تصویر مهره E407  T
کد سفارش Slot d a e h k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E407/5/6
6 M5 5.7 10 8 4
۲۹,۰۰ ₽
۲۷,۵۰ ₽
E407/6/8
8 M6 7.7 13 10 6 اتمام موجودی
E407/6/10
10 M6 9.7 15 12 6
۲۹,۰۰ ₽
۲۷,۵۰ ₽
*E407/8/10
10 M8 9.7 15 12 6
۲۹,۰۰ ₽
۲۷,۵۰ ₽
E407/8/12
12 M8 11.7 18 14 7
۳۴,۰۰ ₽
۳۲,۰۰ ₽
E407/8/14
14 M8 13.7 22 16 8 اتمام موجودی
E407/8/16
16 M8 15.7 25 18 9
۴۹,۵۰ ₽
۴۷,۵۰ ₽
E407/8/18
18 M8 17.7 28 20 10
۵۹,۵۰ ₽
۵۶,۵۰ ₽
*E407/10/12
12 M10 11.7 18 14 7
۳۴,۰۰ ₽
۳۲,۰۰ ₽
E407/10/14
14 M10 13.7 22 16 8
۳۸,۵۰ ₽
۳۶,۵۰ ₽
E407/10/16
16 M10 15.7 25 18 9 اتمام موجودی
E407/10/18
18 M10 17.7 28 20 10
۵۹,۵۰ ₽
۵۶,۵۰ ₽
*E407/12/14
14 M12 13.7 22 16 8
۳۸,۵۰ ₽
۳۶,۵۰ ₽
E407/12/16
16 M12 15.7 25 18 9
۴۹,۵۰ ₽
۴۷,۵۰ ₽
E407/12/18
18 M12 17.7 28 20 10 اتمام موجودی
**E407/12/20
20 M12 19.7 32 24 12
۷۰,۵۰ ₽
۶۷,۰۰ ₽
*E407/14/16
16 M14 15.7 25 18 9
۴۹,۵۰ ₽
۴۷,۵۰ ₽
E407/14/18
18 M14 17.7 28 20 10 اتمام موجودی
*E407/16/18
18 M16 17.7 28 20 10
۵۹,۵۰ ₽
۵۶,۵۰ ₽
E407/16/20
20 M16 19.7 32 24 12
۷۰,۵۰ ₽
۶۷,۰۰ ₽
E407/16/22
22 M16 21.7 35 28 14
۹۱,۵۰ ₽
۸۷,۰۰ ₽
E407/16/24
24 M16 23.7 40 32 16
۱۴۷,۵۰ ₽
۱۴۰,۰۰ ₽
E407/16/28
28 M16 27.7 44 36 18
۱۸۶,۰۰ ₽
۱۷۶,۵۰ ₽
*E407/18/20
20 M18 19.7 32 24 12
۷۰,۵۰ ₽
۶۷,۰۰ ₽
E407/18/22
22 M18 21.7 35 28 14
۹۱,۵۰ ₽
۸۷,۰۰ ₽
*E407/20/22
22 M20 21.7 35 28 14 اتمام موجودی
E407/20/24
24 M20 23.7 40 32 16
۱۴۷,۵۰ ₽
۱۴۰,۰۰ ₽
E407/20/28
28 M20 27.7 44 36 18
۱۸۶,۰۰ ₽
۱۷۶,۵۰ ₽
*E407/22/24
24 M22 23.7 40 32 16
۱۴۷,۵۰ ₽
۱۴۰,۰۰ ₽
E407/22/28
28 M22 27.7 44 36 18 اتمام موجودی
E407/24/28
28 M24 27.7 44 36 18
۱۸۶,۰۰ ₽
۱۷۶,۵۰ ₽
E407/24/30
30 M24 29.7 48 38 19
۲۲۱,۵۰ ₽
۲۱۰,۰۰ ₽
E407/24/36
36 M24 35.6 54 44 22
۲۵۳,۵۰ ₽
۲۴۰,۵۰ ₽
E407/27/32
32 M27 31.6 50 40 20
تماس بگیرید
E407/30/36
36 M30 35.6 54 44 22
۲۵۳,۵۰ ₽
۲۴۰,۵۰ ₽
E407/30/42
42 M30 41.6 65 52 26
تماس بگیرید
E407/36/42
42 M36 41.6 65 52 26
تماس بگیرید
E407/42/48
48 M42 47.6 75 60 30
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد