بوش راهنماي گرافيت دار D046

Oilless Guide Bush

مشخصات :

● بدون روانكار مايع
● جنس: فسفر برنز
● DIN 9834/ISO 9448
● در حركتهای خطی و چرخشی در اغلب صنايع مهندسی از جمله قالبسازی كاربرد دارند.
● مزايای راهنمای گرافیت دار:
- دارای خصوصيات خوب لغزشی در شرايط بحرانی.
- بالاترين ظرفيت تحمل بار در سرعتهای کم.
- قابل استفاده در آب و يا محلولهای شيميايی.
- قابليت تحمل طيف وسيعی از دمای سرد و گرم.
- مستهلک كننده ارتعاشات.

تصویر بوش راهنماي گرافيت دار D046

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 d3 d4 d5 d6 d7 l2 l3 l4 l5 r /E371 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D046/24
24 32 32 39 53 64 32 40 6 3 3 6
تماس بگیرید
D046/25
25 32 32 39 53 64 32 40 6 3 3 6
تماس بگیرید
D046/30
30 40 40 48 61 72 36 50 6 4 3 6
تماس بگیرید
D046/32
32 40 40 48 61 72 36 50 6 4 3 6
تماس بگیرید
D046/38
38 50 50 58 71 82 46 63 6 5 3 6
تماس بگیرید
D046/40
40 50 50 58 71 82 46 63 6 5 3 6
تماس بگیرید
D046/48
48 63 63 71 84 95 56 71 6 6.3 5 6
تماس بگیرید
D046/50
50 63 63 71 84 95 56 71 6 6.3 5 6
تماس بگیرید
D046/60
60 80 80 90 111 129 56 80 6 8 6 10
تماس بگیرید
D046/63
63 80 80 90 111 129 56 80 6 8 6 10
تماس بگیرید
D046/80
80 100 100 112 133 151 76 100 6 10 8 10
تماس بگیرید
D046/100
100 125 125 140 161 179 106 125 6 12.5 10 10
تماس بگیرید
D046/125
125 160 160 180 201 219 126 160 6 16 12 10
تماس بگیرید
D046/160
160 200 200 220 241 259 166 200 6 16 18 10
تماس بگیرید

توجه:


● قبل از استفاده، سطوح لغزشی آغشته به گریس لیتیم شود.

● 25 الی30 درصد از سطح سیستم راهنما بوسیله گرافیت پوشش داده شده است.

● پيشنهاد می گردد با ميله های راهنمای D029 , D022 استفاده شود

● ساخت با طول و قطر متفاوت از جدول امکانپذير است.

● سطوح مقابل باید سنگ خورده باشند و ترجیحا توازی در حرکت رعایت شود.

● تحمل حرارتی تا °200C جهت مصارف عمومی.

● اين بوشها در حرکات چرخشی يا محوری قابل استفاده می باشند.

 

نظر خودتان را بنویسد