بوش راهنماي گرافيت دار مدل D046

Oilless Guide Bush

مشخصات :


- بدون روانکار مایع.

- Material: Bronze/Cast Iron.

- DIN 9834/ISO 9448.

ایجاد تیکت
بوش راهنماي گرافيت دار مدل D046
تصویر بوش راهنماي گرافيت دار مدل D046
کد سفارش d1 d3 d4 d5 d6 d7 l2 l3 l4 l5 r /E371 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D046/24
24 32 32 39 53 64 32 40 6 3 3 6
تماس بگیرید
D046/25
25 32 32 39 53 64 32 40 6 3 3 6
تماس بگیرید
D046/30
30 40 40 48 61 72 36 50 6 4 3 6
تماس بگیرید
D046/32
32 40 40 48 61 72 36 50 6 4 3 6
تماس بگیرید
D046/38
38 50 50 58 71 82 46 63 6 5 3 6
تماس بگیرید
D046/40
40 50 50 58 71 82 46 63 6 5 3 6
تماس بگیرید
D046/48
48 63 63 71 84 95 56 71 6 6.3 5 6
تماس بگیرید
D046/50
50 63 63 71 84 95 56 71 6 6.3 5 6
تماس بگیرید
D046/60
60 80 80 90 111 129 56 80 6 8 6 10
تماس بگیرید
D046/63
63 80 80 90 111 129 56 80 6 8 6 10
تماس بگیرید
D046/80
80 100 100 112 133 151 76 100 6 10 8 10
تماس بگیرید
D046/100
100 125 125 140 161 179 106 125 6 12.5 10 10
تماس بگیرید
D046/125
125 160 160 180 201 219 126 160 6 16 12 10
تماس بگیرید
D046/160
160 200 200 220 241 259 166 200 6 16 18 10
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد