بوش راهنما D017

Guide Bush

مشخصات :

● پله دار - نصب انطباقی
● مشابه با DIN 9831 / ISO 9448-7


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر بوش راهنما D017

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l3 l1 l2 d2 d3 d4 d5 d6(-1) d7 d8 سیستم راهنما قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D017/19x34.A
19 34 40 22 25 35 35 40 52 64 39 A
۲۱۵,۴۰۰ تومان
۲۰۴,۶۳۰ تومان
D017/19x59.B
19 59 65 31 25 35 35 40 52 64 39 B
۲۸۲,۷۰۰ تومان
۲۶۸,۵۶۵ تومان
D017/20x34.A
20 34 40 22 26 35 35 40 52 64 39 A
۲۱۵,۴۰۰ تومان
۲۰۴,۶۳۰ تومان
D017/20x34.B
20 34 40 22 26 35 35 40 52 64 39 B
۲۶۴,۱۰۰ تومان
۲۵۰,۸۹۵ تومان
D017/20x43.A
20 43 50 31 26 35 35 40 52 64 39 A
۲۲۱,۹۰۰ تومان
۲۱۰,۸۰۵ تومان
D017/20x43.B
20 43 50 31 26 35 35 40 52 64 39 B
۲۷۱,۴۰۰ تومان
۲۵۷,۸۳۰ تومان
D017/20x59.B
20 59 65 31 26 35 35 40 52 64 39 B
۲۸۲,۷۰۰ تومان
۲۶۸,۵۶۵ تومان
D017/24X34.A
24 34 40 22 30 40 40 45 57 69 44 A
۲۵۵,۱۰۰ تومان
۲۴۲,۳۴۵ تومان
D017/24X34.B
24 34 40 22 30 40 40 45 57 69 44 B
۲۹۴,۹۰۰ تومان
۲۸۰,۱۵۵ تومان
D017/24X56.A
24 56 65 31 30 40 40 45 57 69 44 A
۲۷۴,۶۰۰ تومان
۲۶۰,۸۷۰ تومان
D017/24X67.A
24 67 - 31 30 40 40 45 57 69 44 A
۲۸۳,۶۰۰ تومان
۲۶۹,۴۲۰ تومان
D017/24X87.B
24 87 95 31 30 40 40 45 57 69 44 B
۳۴۲,۹۰۰ تومان
۳۲۵,۷۵۵ تومان
D017/25X34.A
25 34 40 22 31 40 40 45 57 69 44 A
۲۵۵,۱۰۰ تومان
۲۴۲,۳۴۵ تومان
D017/25X34.B
25 34 40 22 31 40 40 45 57 69 44 B
۲۹۴,۹۰۰ تومان
۲۸۰,۱۵۵ تومان
D017/25X56.A
25 56 65 31 31 40 40 45 57 69 44 A
۲۷۴,۶۰۰ تومان
۲۶۰,۸۷۰ تومان
D017/25X56.B
25 56 65 31 31 40 40 45 57 69 44 B
۳۱۳,۶۰۰ تومان
۲۹۷,۹۲۰ تومان
D017/25X67.A
25 67 - 31 31 40 40 45 57 69 44 A
۲۸۳,۶۰۰ تومان
۲۶۹,۴۲۰ تومان
D017/25X87.B
25 87 95 31 31 40 40 45 57 69 44 B
۳۴۲,۹۰۰ تومان
۳۲۵,۷۵۵ تومان
D017/30x41.A
30 41 50 29 38 50 50 55 67 79 53 A
۳۱۹,۴۰۰ تومان
۳۰۳,۴۳۰ تومان
D017/30x41.B
30 41 50 29 38 50 50 55 67 79 53 B
۳۷۹,۴۰۰ تومان
۳۶۰,۴۳۰ تومان
D017/30x68.A
30 68 80 36 38 50 50 55 67 79 53 A
۳۵۵,۹۰۰ تومان
۳۳۸,۱۰۵ تومان
D017/30x68.B
30 68 80 36 38 50 50 55 67 79 53 B
۴۱۴,۴۰۰ تومان
۳۹۳,۶۸۰ تومان
D017/30x81.A
30 81 - 36 38 50 50 55 67 79 53 A
۳۷۱,۴۰۰ تومان
۳۵۲,۸۳۰ تومان
D017/30x99.B
30 99 105 36 38 50 50 55 67 79 53 B
۴۵۷,۴۰۰ تومان
۴۳۴,۵۳۰ تومان
D017/32x41.A
32 41 50 29 40 50 50 55 67 79 53 A
۳۱۹,۴۰۰ تومان
۳۰۳,۴۳۰ تومان
D017/32x41.B
32 41 50 29 40 50 50 55 67 79 53 B
۳۷۹,۴۰۰ تومان
۳۶۰,۴۳۰ تومان
D017/32x68.A
32 68 80 36 40 50 50 55 67 79 53 A
۳۵۵,۹۰۰ تومان
۳۳۸,۱۰۵ تومان
D017/32x68.B
32 68 80 36 40 50 50 55 67 79 53 B
۴۱۴,۴۰۰ تومان
۳۹۳,۶۸۰ تومان
D017/32x81.A
32 81 - 36 40 50 50 55 67 79 53 A
۳۷۱,۴۰۰ تومان
۳۵۲,۸۳۰ تومان
D017/32x99.B
32 99 105 36 40 50 50 55 67 79 53 B
۴۵۷,۴۰۰ تومان
۴۳۴,۵۳۰ تومان
D017/38x44.A
38 44 50 29 46 60 60 64 77 89 63 A
۳۵۹,۱۰۰ تومان
۳۴۱,۱۴۵ تومان
D017/38x44.B
38 44 50 29 46 60 60 64 77 89 63 B
۴۹۳,۲۰۰ تومان
۴۶۸,۵۴۰ تومان
D017/38x68.A
38 68 80 36 46 60 60 64 77 89 63 A
۴۰۲,۲۰۰ تومان
۳۸۲,۰۹۰ تومان
D017/38x68.B
38 68 80 36 46 60 60 64 77 89 63 B
۵۳۵,۴۰۰ تومان
۵۰۸,۶۳۰ تومان
D017/38x81.A
38 81 - 36 46 60 60 64 77 89 63 A
۴۲۴,۹۰۰ تومان
۴۰۳,۶۵۵ تومان
D017/38x107.B
38 107 120 36 46 60 60 64 77 89 63 B
۶۰۷,۷۰۰ تومان
۵۷۷,۳۱۵ تومان
D017/40x44.A
40 44 50 29 48 60 60 64 77 89 63 A
۳۵۹,۱۰۰ تومان
۳۴۱,۱۴۵ تومان
D017/40x44.B
40 44 50 29 48 60 60 64 77 89 63 B
۴۹۳,۲۰۰ تومان
۴۶۸,۵۴۰ تومان
D017/40x68.A
40 68 80 36 48 60 60 64 77 89 63 A
۴۰۲,۲۰۰ تومان
۳۸۲,۰۹۰ تومان
D017/40x68.B
40 68 80 36 48 60 60 64 77 89 63 B
۵۳۵,۴۰۰ تومان
۵۰۸,۶۳۰ تومان
D017/40x81.A
40 81 - 36 48 60 60 64 77 89 63 A
۴۲۴,۹۰۰ تومان
۴۰۳,۶۵۵ تومان
D017/40x107.B
40 107 120 36 48 60 60 64 77 89 63 B
۶۰۷,۷۰۰ تومان
۵۷۷,۳۱۵ تومان
D017/48x55.A
48 55 65 37 56 70 70 75 87.5 90.5 74 A
۵۵۰,۱۰۰ تومان
۵۲۲,۵۹۵ تومان
D017/48x55.B
48 55 65 37 56 70 70 75 87.5 99.5 74 B
۶۸۷,۴۰۰ تومان
۶۵۳,۰۳۰ تومان
D017/48x82.A
48 82 95 46 56 70 70 75 87.5 99.5 74 A
۶۱۴,۲۰۰ تومان
۵۸۳,۴۹۰ تومان
D017/48x82.B
48 82 95 46 56 70 70 75 87.5 99.5 74 B
۸۱۴,۱۰۰ تومان
۷۷۳,۳۹۵ تومان
D017/48x96.A
48 96 - 46 56 70 70 75 87.5 99.5 74 A
۶۴۷,۶۰۰ تومان
۶۱۵,۲۲۰ تومان
D017/48x126.B
48 126 140 46 56 70 70 75 87.5 99.5 74 B
۹۵۹,۶۰۰ تومان
۹۱۱,۶۲۰ تومان
D017/50x55.A
50 55 65 37 58 70 70 75 87.5 99.5 74 A
۵۵۰,۱۰۰ تومان
۵۲۲,۵۹۵ تومان
D017/50x55.B
50 55 65 37 58 70 70 75 87.5 99.5 74 B
۶۸۷,۴۰۰ تومان
۶۵۳,۰۳۰ تومان
D017/50x82.A
50 82 95 46 58 70 70 75 87.5 99.5 74 A
۶۱۴,۲۰۰ تومان
۵۸۳,۴۹۰ تومان
D017/50x82.B
50 82 95 46 58 70 70 75 87.5 99.5 74 B
۸۱۴,۱۰۰ تومان
۷۷۳,۳۹۵ تومان
D017/50x96.A
50 96 - 46 58 70 70 75 87.5 99.5 74 A
۶۴۷,۶۰۰ تومان
۶۱۵,۲۲۰ تومان
D017/50x126.B
50 126 140 46 58 70 70 75 87.5 99.5 74 B
۹۵۹,۶۰۰ تومان
۹۱۱,۶۲۰ تومان
D017/60x122.A
60 122 - 56 68 85 85 90 102.5 114.5 89 A
۱,۱۵۳,۷۰۰ تومان
۱,۰۹۶,۰۱۵ تومان
D017/60x150.B
60 150 160 56 68 85 85 90 102.5 114.5 89 B
۱,۵۱۲,۹۰۰ تومان
۱,۴۳۷,۲۵۵ تومان
D017/19x34.B
19 34 40 22 25 35 35 40 52 64 39 B
۲۶۴,۱۰۰ تومان
۲۵۰,۸۹۵ تومان
D017/19x43.A
19 43 50 31 25 35 35 40 52 64 39 A
۲۲۱,۹۰۰ تومان
۲۱۰,۸۰۵ تومان
D017/19x43.B
19 43 50 31 25 35 35 40 52 64 39 B
۲۷۱,۴۰۰ تومان
۲۵۷,۸۳۰ تومان
D017/24X56.B
24 56 65 31 30 40 40 45 57 69 44 B
۳۱۳,۶۰۰ تومان
۲۹۷,۹۲۰ تومان
D017/63x122.A
63 122 - 56 71 85 85 90 102.5 114.5 89 A
۱,۱۵۳,۷۰۰ تومان
۱,۰۹۶,۰۱۵ تومان
D017/63x150.B
63 150 160 56 71 85 85 90 102.5 114.5 89 B
۱,۵۱۲,۹۰۰ تومان
۱,۴۳۷,۲۵۵ تومان
D017/80x132.A
80 132 - 76 92 110 110 115 102.5 139.5 114 A
۱,۸۷۹,۴۰۰ تومان
۱,۷۸۵,۴۳۰ تومان
D017/80x150.B
80 150 160 76 92 100 100 115 102.5 139.5 114 B
۲,۲۴۶,۶۰۰ تومان
۲,۱۳۴,۲۷۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد