بوش راهنما مدل D018

Guide Bush

مشخصات :

● پله دار - نصب انطباقی

ایجاد تیکت
بوش راهنما مدل D018
تصویر بوش راهنما مدل D018
کد سفارش d1 d2 d3 d4 d5 d8 l3 l2 l1(.B) l1(.PB) d6 d7 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D018/19x65.B
19 25 36 36 40 39 65 28 65 - 54 65
تماس بگیرید
D018/20x65.B
20 26 36 36 40 39 65 28 65 - 54 65
تماس بگیرید
D018/24x70.B
24 30 38 38 45 44 70 35 71 76 54 65
تماس بگیرید
D018/25x70.B
25 31 38 38 45 44 70 35 71 76 54 65
۴۸۱,۵۰ ₽
۴۵۷,۵۰ ₽
D018/30x80.B
30 38 48 48 55 54 80 35 80 83 66 77
۶۲۲,۵۰ ₽
۵۹۱,۰۰ ₽
D018/32x80.B
32 40 48 48 55 54 80 35 80 83 66 77
۶۲۲,۵۰ ₽
۵۹۱,۰۰ ₽
D018/38x80.B
38 46 58 58 65 64 80 40 80 83 76 87
۰,۰۰ ₽
D018/40x80.B
40 48 58 58 65 64 80 40 80 83 76 87
۷۸۴,۰۰ ₽
۷۴۵,۰۰ ₽
D018/42x80.B
42 50 58 58 65 64 80 40 80 - 76 87
تماس بگیرید
D018/48x97.B
48 56 70 70 80 79 97 47 115 - 88.5 99.5
تماس بگیرید
D018/50x97.B
50 58 70 70 80 79 97 47 115 - 88.5 99.5
۱ ۲۹۲,۵۰ ₽
۱ ۲۲۸,۰۰ ₽
D018/60x116.B
60 68 85 85 95 94 116 60 120 - 103.5 114.5
تماس بگیرید
D018/63x116.B
63 71 85 85 95 94 116 60 120 - 103.5 114.5
تماس بگیرید
D018/80x120.B
80 92 105 105 105 114 120 60 120 - 123.5 134.5
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد