بوش راهنما مدل D014

Guide Bush

مشخصات :

● پله دار - نصب آزاد - چسبی
● جنس:1.7131,720HV~
● DIN 9831/ISO 9448-2

ایجاد تیکت
بوش راهنما مدل D014
تصویر بوش راهنما مدل D014
تصویر بوش راهنما مدل D014
کد سفارش d1 l3 d2 d3 l1 سیستم راهنما قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D014/19x37.A
19 37 25 30 45 A
۱۳۴,۰۰ ₽
D014/19x37.B
19 37 25 35 45 B
۳۵۵,۵۰ ₽
D014/19x60.A
19 60 25 30 65 A
۱۸۷,۵۰ ₽
D014/19x60.B
19 60 25 35 65 B
۴۴۳,۵۰ ₽
D014/20x37.A
20 37 26 30 45 A
۱۳۴,۰۰ ₽
D014/20x37.B
20 37 26 35 45 B
۳۵۵,۵۰ ₽
D014/20x50.A
20 50 26 30 56 A
تماس بگیرید
D014/20x50.B
20 50 26 35 56 B
تماس بگیرید
D014/20x60.A
20 60 26 30 65 A
۱۸۷,۵۰ ₽
D014/20x60.B
20 60 26 35 65 B
۴۴۳,۵۰ ₽
D014/24x47.A
24 47 30 35 56 A
۱۵۶,۵۰ ₽
D014/24x47.B
24 47 30 42 56 B
۳۰۳,۵۰ ₽
D014/24x70.A
24 70 31 35 71 A
۲۱۱,۵۰ ₽
D014/24x70.B
24 70 31 42 71 B
۴۰۹,۵۰ ₽
D014/24x80.A
24 80 30 35 80 A
۲۴۵,۵۰ ₽
D014/24x80.B
24 80 30 42 80 B
۴۷۸,۰۰ ₽
D014/25x47.A
25 47 30 35 56 A
۱۵۶,۵۰ ₽
D014/25x47.B
25 47 30 42 56 B
۳۰۳,۵۰ ₽
D014/25X80.A
25 80 31 35 80 A
۲۴۵,۵۰ ₽
D014/25X80.B
25 80 31 42 80 B
۴۷۸,۰۰ ₽
D014/30X60.A
30 60 38 44 71 A
۲۶۸,۰۰ ₽
D014/30X60.B
30 60 38 54 71 B
۴۴۲,۰۰ ₽
D014/30X90.A
30 90 38 44 95 A
۳۵۰,۰۰ ₽
D014/30X90.B
30 90 38 54 95 B
۵۸۹,۵۰ ₽
D014/32X60.A
32 60 40 44 71 A
۲۶۸,۰۰ ₽
D014/32X60.B
32 60 40 54 71 B
۴۴۲,۰۰ ₽
D014/32X90.A
32 90 40 44 95 A
۳۵۰,۰۰ ₽
D014/32X90.B
32 90 40 54 95 B
۵۸۹,۵۰ ₽
D014/38X77.A
38 77 46 54 80 A
۴۰۲,۰۰ ₽
D014/38X77.B
38 77 46 64 80 B
۶۷۷,۰۰ ₽
D014/38X100.A
38 100 46 54 105 A
۴۹۵,۵۰ ₽
D014/38X100.B
38 100 46 64 105 B
۹۷۵,۰۰ ₽
D014/38X120.A
38 120 46 54 120 A
تماس بگیرید
D014/38X120.B
38 120 46 64 120 B
تماس بگیرید
D014/40X77.A
40 77 48 54 80 A
۴۰۲,۰۰ ₽
D014/40X77.B
40 77 48 64 80 B
۶۷۷,۰۰ ₽
D014/40X100.A
40 100 48 54 105 A
۴۹۵,۵۰ ₽
D014/40X100.B
40 100 48 64 105 B
۹۷۵,۰۰ ₽
D014/40X120.A
40 120 48 54 120 A
۶۱۶,۰۰ ₽
D014/40X120.B
40 120 48 64 120 B
۱ ۲۷۵,۵۰ ₽
D014/48X95.A
48 95 56 64 95 A
۷۱۴,۵۰ ₽
D014/48X95.B
48 95 56 73 95 B
۱ ۲۴۲,۵۰ ₽
D014/48X120.A
48 120 56 64 120 A
۹۴۸,۰۰ ₽
D014/48X120.B
48 120 56 73 120 B
۱ ۶۱۵,۰۰ ₽
D014/50X95.A
50 95 58 64 95 A
۷۱۴,۵۰ ₽
D014/50X95.B
50 95 58 73 95 B
۱ ۲۴۲,۵۰ ₽
D014/50X120.A
50 120 58 64 120 A
۹۴۸,۰۰ ₽
D014/50X120.B
50 120 58 73 120 B
۱ ۶۱۵,۰۰ ₽
D014/60X120.A
60 120 68 79 120 A
۱ ۲۱۴,۵۰ ₽
D014/60X120.B
60 120 68 87 120 B
۲ ۰۱۹,۵۰ ₽
D014/63X120.A
63 120 71 79 120 A
۱ ۲۱۴,۵۰ ₽
D014/63X120.B
63 120 71 81 120 B
۲ ۰۱۹,۵۰ ₽
D014/80X120.A
80 120 92 105 120 A
۲ ۴۸۵,۰۰ ₽
D014/80X120.B
80 120 92 115 120 B
۳ ۰۰۴,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد