پايه بوش راهنما D127

Rectangular Mounting Flange

مشخصات :

● فلانچ مستطيل - فولادی
● جنس صفحه: St37 ، 1.1730

تصویر پايه بوش راهنما D127
تصویر پايه بوش راهنما D127

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 d3 a b h2 ±2 h1 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D127/30.A
30 44 115 65 38 58
€۱۴/۷۸
€۱۴/۰۴
D127/40.A
40 54 130 80 48 75
€۲۰/۲۴
€۱۹/۲۳
D127/32.A
32 44 115 65 38 58
€۱۴/۷۸
€۱۴/۰۴
D127/38.A
38 54 130 80 48 75
€۲۰/۲۴
€۱۹/۲۳
D127/48.A
48 65 160 96 58 93
€۳۳/۰۴
€۳۱/۳۹
D127/50.A
50 65 160 96 58 93
€۳۳/۰۴
€۳۱/۳۹
D127/60.A
60 79 180 110 68 118
تماس بگیرید
D127/63.A
63 79 180 110 68 118
تماس بگیرید
D127/80.A
80 98 215 130 78 118
تماس بگیرید
D127/30.C
30 42 115 65 38 58
تماس بگیرید
D127/32.C
32 42 115 65 38 58
تماس بگیرید
D127/38.C
38 48 130 80 48 75
تماس بگیرید
D127/40.C
40 50 130 80 48 75
تماس بگیرید
D127/48.C
48 65 160 96 58 93
تماس بگیرید
D127/50.C
50 65 160 96 58 93
تماس بگیرید
D127/60.C
60 75 180 110 68 118
تماس بگیرید
D127/63.C
63 75 180 110 68 118
تماس بگیرید
D127/80.C
80 96 215 130 78 118
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد