نگهدارنده قفسه ساچمه E362

Ball Cage Retainer

مشخصات :

● مخصوص میله راهنمای D028 و قفسه ساچمه D144

ایجاد تیکت
نگهدارنده قفسه ساچمه E362
تصویر نگهدارنده قفسه ساچمه E362
تصویر نگهدارنده قفسه ساچمه E362
تصویر نگهدارنده قفسه ساچمه E362
کد سفارش d1 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E362/19
19
تماس بگیرید
E362/20
20
تماس بگیرید
E362/24
24
تماس بگیرید
E362/25
25
تماس بگیرید
E362/30
30
تماس بگیرید
E362/32
32
تماس بگیرید
E362/38
38
تماس بگیرید
E362/40
40
تماس بگیرید
E362/48
48
تماس بگیرید
E362/50
50
تماس بگیرید
E362/60
60
تماس بگیرید
E362/63
63
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد