نگهدارنده قفسه ساچمه E362

Ball Cage Retainer

مشخصات :

● مخصوص میله راهنمای D028 و قفسه ساچمه D144

ایجاد تیکت
نگهدارنده قفسه ساچمه E362
تصویر نگهدارنده قفسه ساچمه E362
تصویر نگهدارنده قفسه ساچمه E362
تصویر نگهدارنده قفسه ساچمه E362

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش d1 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E362/19
19
تماس بگیرید
E362/20
20
تماس بگیرید
E362/24
24
تماس بگیرید
E362/25
25
تماس بگیرید
E362/30
30
تماس بگیرید
E362/32
32
تماس بگیرید
E362/38
38
تماس بگیرید
E362/40
40
تماس بگیرید
E362/48
48
تماس بگیرید
E362/50
50
تماس بگیرید
E362/60
60
تماس بگیرید
E362/63
63
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد