نگهدارنده قفسه ساچمه E366

Ball Cage Retainer

مشخصات :

● مخصوص میله راهنما
● طول l مطابق با نياز مشتری.

ایجاد تیکت
نگهدارنده قفسه ساچمه E366
تصویر نگهدارنده قفسه ساچمه E366
تصویر نگهدارنده قفسه ساچمه E366
کد سفارش d1 d2 t قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E366/30 x l
30 37 3
تماس بگیرید
E366/32 x l
32 39 3
تماس بگیرید
E366/38 x l
38 45 3
تماس بگیرید
E366/40 x l
40 47 3
تماس بگیرید
E366/48 x l
48 55 3
تماس بگیرید
E366/50 x l
50 57 3
تماس بگیرید
E366/60 x l
60 67 5
تماس بگیرید
E366/63 x l
63 70 5
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد