نگهدارنده قفسه ساچمه E366

Ball Cage Retainer

مشخصات :

● مخصوص میله راهنما
● طول l مطابق با نياز مشتری.


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر نگهدارنده قفسه ساچمه E366
تصویر نگهدارنده قفسه ساچمه E366

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 d2 t قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E366/30 x l
30 37 3
تماس بگیرید
E366/32 x l
32 39 3
تماس بگیرید
E366/38 x l
38 45 3
تماس بگیرید
E366/40 x l
40 47 3
تماس بگیرید
E366/48 x l
48 55 3
تماس بگیرید
E366/50 x l
50 57 3
تماس بگیرید
E366/60 x l
60 67 5
تماس بگیرید
E366/63 x l
63 70 5
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد