فنر نگهدارنده قفسه ساچمه E364

Helical Springs

مشخصات :

● برای نگهداری قفس ساچمه

تصویر فنر نگهدارنده قفسه ساچمه E364
تصویر فنر نگهدارنده قفسه ساچمه E364

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 lo d2 d3 s d قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E364/19x140
19 40-140 20.5 22.5 14 1
تماس بگیرید
E364/20x140
20 40-140 20.5 22.5 14 1
تماس بگیرید
E364/24x160
24 40-160 25.5 27.9 14 1.2
تماس بگیرید
E364/25x160
25 40-160 25.5 27.9 14 1.2
تماس بگیرید
E364/30x230
30 50-230 32.5 35.7 16 1.6
تماس بگیرید
E364/32x230
32 50-230 32.5 35.7 16 1.6
تماس بگیرید
E364/38x230
38 60-230 38.5 42.5 18 2
تماس بگیرید
E364/40x230
40 60-230 40.5 45.1 20 2.3
تماس بگیرید
E364/48x280
48 70-280 50.5 55.7 20 2.6
تماس بگیرید
E364/50x280
50 70-280 50.5 55.7 20 2.6
تماس بگیرید
E364/60x250
60 80-250 60.5 66.9 20 3.2
تماس بگیرید
E364/63x250
63 80-250 63.5 69.9 20 3.2
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد