فنر نگهدارنده قفسه ساچمه E364

Helical Springs

مشخصات :

● برای نگهداری قفس ساچمه

ایجاد تیکت
فنر نگهدارنده قفسه ساچمه E364
تصویر فنر نگهدارنده قفسه ساچمه E364
تصویر فنر نگهدارنده قفسه ساچمه E364
کد سفارش d1 lo d2 d3 s d قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E364/19x140
19 40-140 20.5 22.5 14 1
تماس بگیرید
E364/20x140
20 40-140 20.5 22.5 14 1
تماس بگیرید
E364/24x160
24 40-160 25.5 27.9 14 1.2
تماس بگیرید
E364/25x160
25 40-160 25.5 27.9 14 1.2
تماس بگیرید
E364/30x230
30 50-230 32.5 35.7 16 1.6
تماس بگیرید
E364/32x230
32 50-230 32.5 35.7 16 1.6
تماس بگیرید
E364/38x230
38 60-230 38.5 42.5 18 2
تماس بگیرید
E364/40x230
40 60-230 40.5 45.1 20 2.3
تماس بگیرید
E364/48x280
48 70-280 50.5 55.7 20 2.6
تماس بگیرید
E364/50x280
50 70-280 50.5 55.7 20 2.6
تماس بگیرید
E364/60x250
60 80-250 60.5 66.9 20 3.2
تماس بگیرید
E364/63x250
63 80-250 63.5 69.9 20 3.2
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد