فنر نگهدارنده قفسه ساچمه

Helical Springs

مشخصات :
تولید کننده: شرکت ستاک
ایجاد تیکت
تصویر فنر نگهدارنده قفسه ساچمه
کد سفارش d1 lo d2 d3 s d قیمت سبد خرید
کد سفارش: E364/19 x 140
19 40-140 20.5 22.5 14 1
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: E364/20 x 140
20 40-140 20.5 22.5 14 1
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: E364/24 x 160
24 40-160 25.5 27.9 14 1.2
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: E364/25 x 160
25 40-160 25.5 27.9 14 1.2
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: E364/30 x 230
30 50-230 32.5 35.7 16 1.6
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: E364/32 x 230
32 50-230 32.5 35.7 16 1.6
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: E364/38 x 230
38 60-230 38.5 42.5 18 2
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: E364/40 x 230
40 60-230 40.5 45.1 20 2.3
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: E364/48 x 280
48 70-280 50.5 55.7 20 2.6
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: E364/50 x 280
50 70-280 50.5 55.7 20 2.6
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: E364/60 x 250
60 80-250 60.5 66.9 20 3.2
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: E364/63 x 250
63 80-250 63.5 69.9 20 3.2
۰ تومان بدون مالیات
نظر خودتان را بنویسد