ميله راهنما D028

Guide Pillar

مشخصات :

● باپله
● جنس: فولاد, سخت شده


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر ميله راهنما D028

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l d2 d3 d6 d7 l2 l4 /E371 m قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D028/20x125
20 125 20 25 38 49 23 6 6 M8
۳۴۱,۲۰۰ تومان
۳۲۴,۱۴۰ تومان
D028/20x140
20 140 20 25 38 49 23 6 6 M8
۳۵۵,۱۰۰ تومان
۳۳۷,۳۴۵ تومان
D028/20x160
20 160 20 25 38 49 23 6 6 M8
۳۷۴,۶۰۰ تومان
۳۵۵,۸۷۰ تومان
D028/24x125
24 125 24 30 43 54 32 6 6 M8
۳۱۲,۰۰۰ تومان
۲۹۶,۴۰۰ تومان
D028/24x140
24 140 24 30 43 54 32 6 6 M8
۳۷۶,۲۰۰ تومان
۳۵۷,۳۹۰ تومان
D028/24x160
24 160 24 30 43 54 32 6 6 M8
۳۲۶,۶۰۰ تومان
۳۱۰,۲۷۰ تومان
D028/24x180
24 180 24 30 43 54 32 6 6 M8
۴۲۰,۱۰۰ تومان
۳۹۹,۰۹۵ تومان
D028/24x200
24 200 24 30 43 54 32 6 6 M8
۳۶۴,۹۰۰ تومان
۳۴۶,۶۵۵ تومان
D028/25x125
25 125 25 30 43 54 32 6 6 M8
۳۱۲,۰۰۰ تومان
۲۹۶,۴۰۰ تومان
D028/25x140
25 140 25 30 43 54 32 6 6 M8
۳۷۶,۲۰۰ تومان
۳۵۷,۳۹۰ تومان
D028/25x160
25 160 25 30 43 54 32 6 6 M8
۳۲۶,۶۰۰ تومان
۳۱۰,۲۷۰ تومان
D028/25x180
25 180 25 30 43 54 32 6 6 M8
۴۲۰,۱۰۰ تومان
۳۹۹,۰۹۵ تومان
D028/25x200
25 200 25 30 43 54 32 6 6 M8
۳۶۴,۹۰۰ تومان
۳۴۶,۶۵۵ تومان
D028/30x140
30 140 30 39 52 63 37 8 6 M8
۴۷۲,۹۰۰ تومان
۴۴۹,۲۵۵ تومان
D028/30x160
30 160 30 39 52 63 37 8 6 M8
۵۰۲,۱۰۰ تومان
۴۷۶,۹۹۵ تومان
D028/30x180
30 180 30 39 52 63 37 8 6 M8
۵۳۰,۶۰۰ تومان
۵۰۴,۰۷۰ تومان
D028/30x200
30 200 30 39 52 63 37 8 6 M8
۴۲۶,۶۰۰ تومان
۴۰۵,۲۷۰ تومان
D028/30x224
30 224 30 39 52 63 37 8 6 M8
۵۹۰,۷۰۰ تومان
۵۶۱,۱۶۵ تومان
D028/32x140
32 140 32 39 52 63 37 8 6 M8
۴۷۲,۹۰۰ تومان
۴۴۹,۲۵۵ تومان
D028/32x160
32 160 32 39 52 63 37 8 6 M8
۵۰۲,۱۰۰ تومان
۴۷۶,۹۹۵ تومان
D028/32x180
32 180 32 39 52 63 37 8 6 M8
۵۳۰,۶۰۰ تومان
۵۰۴,۰۷۰ تومان
D028/32x200
32 200 32 39 52 63 37 8 6 M8
۴۲۶,۶۰۰ تومان
۴۰۵,۲۷۰ تومان
D028/32x250
32 250 32 39 52 63 37 8 6 M8
۵۰۲,۹۰۰ تومان
۴۷۷,۷۵۵ تومان
D028/38x180
38 180 38 49 62 73 37 8 6 M8
۶۳۷,۰۰۰ تومان
۶۰۵,۱۵۰ تومان
D028/38x200
38 200 38 49 62 73 37 8 6 M8
۵۵۳,۴۰۰ تومان
۵۲۵,۷۳۰ تومان
D028/38x224
38 224 38 49 62 73 37 8 6 M8
۷۱۴,۲۰۰ تومان
۶۷۸,۴۹۰ تومان
D028/38x250
38 250 38 49 62 73 37 8 6 M8
۶۳۷,۹۰۰ تومان
۶۰۶,۰۰۵ تومان
D028/38x280
38 280 38 49 62 73 37 8 6 M8
۸۰۶,۰۰۰ تومان
۷۶۵,۷۰۰ تومان
D028/40x160
40 160 40 49 62 73 37 8 6 M8
۶۰۲,۱۰۰ تومان
۵۷۱,۹۹۵ تومان
D028/40x180
40 180 40 49 62 73 37 8 6 M8
۶۳۷,۰۰۰ تومان
۶۰۵,۱۵۰ تومان
D028/40x200
40 200 40 49 62 73 37 8 6 M8
۵۵۳,۴۰۰ تومان
۵۲۵,۷۳۰ تومان
D028/40x224
40 224 40 49 62 73 37 8 6 M8
۷۱۴,۲۰۰ تومان
۶۷۸,۴۹۰ تومان
D028/40x250
40 250 40 49 62 73 37 8 6 M8
۶۳۷,۹۰۰ تومان
۶۰۶,۰۰۵ تومان
D028/40x280
40 280 40 49 62 73 37 8 6 M8
۸۰۶,۰۰۰ تومان
۷۶۵,۷۰۰ تومان
D028/48x200
48 200 48 59 72 83 47 10 6 M8
۸۵۹,۶۰۰ تومان
۸۱۶,۶۲۰ تومان
D028/48x224
48 224 48 59 72 83 47 10 6 M8
۹۱۸,۱۰۰ تومان
۸۷۲,۱۹۵ تومان
D028/48x250
48 250 48 59 72 83 47 10 6 M8
۸۲۳,۹۰۰ تومان
۷۸۲,۷۰۵ تومان
D028/48x280
48 280 48 59 72 83 47 10 6 M8
۱,۰۵۱,۴۰۰ تومان
۹۹۸,۸۳۰ تومان
D028/50x200
50 200 50 59 72 83 47 10 6 M8
۸۵۹,۶۰۰ تومان
۸۱۶,۶۲۰ تومان
D028/50x224
50 224 50 59 72 83 47 10 6 M8
۹۱۸,۱۰۰ تومان
۸۷۲,۱۹۵ تومان
D028/50x250
50 250 50 59 72 83 47 10 6 M8
۸۲۳,۹۰۰ تومان
۷۸۲,۷۰۵ تومان
D028/50x280
50 280 50 59 72 83 47 10 6 M8
۱,۰۵۱,۴۰۰ تومان
۹۹۸,۸۳۰ تومان
D028/63x280
63 280 63 74 87 98 47 10 6 M8
۱,۴۴۴,۶۰۰ تومان
۱,۳۷۲,۳۷۰ تومان
D028/19x125
19 125 19 25 38 49 23 6 6 M8
تماس بگیرید
D028/19x140
19 140 19 25 38 49 23 6 6 M8
۳۵۵,۱۰۰ تومان
۳۳۷,۳۴۵ تومان
D028/19x160
19 160 19 25 38 49 23 6 6 M8
۳۷۴,۶۰۰ تومان
۳۵۵,۸۷۰ تومان
D028/19x180
19 180 19 25 38 49 23 6 6 M8
تماس بگیرید
D028/19x200
19 200 19 25 38 49 23 6 6 M8
تماس بگیرید
D028/20x180
20 180 20 25 38 49 23 6 6 M8
تماس بگیرید
D028/20x200
20 200 20 25 38 49 23 6 6 M8
تماس بگیرید
D028/24x224
24 224 24 30 43 54 32 6 6 M8
۰ تومان
D028/25x224
25 224 25 30 43 54 32 6 6 M8
تماس بگیرید
D028/30x250
30 250 30 39 52 63 37 8 6 M8
۵۰۲,۹۰۰ تومان
۴۷۷,۷۵۵ تومان
D028/32x224
32 224 32 39 52 63 37 8 6 M8
۵۹۰,۷۰۰ تومان
۵۶۱,۱۶۵ تومان
D028/38x160
38 160 38 49 62 73 37 8 6 M8
تماس بگیرید
D028/48x160
48 160 48 59 72 83 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/48x180
48 180 48 59 72 83 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/48x315
48 315 48 59 72 83 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/50x160
50 160 50 59 72 83 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/50x180
50 180 50 59 72 83 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/50x315
50 315 50 59 72 83 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/60x200
60 200 60 74 87 98 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/60x224
60 224 60 74 87 98 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/60x250
60 250 60 74 87 98 47 10 6 M8
۰ تومان
D028/60x280
60 280 60 74 87 98 47 10 6 M8
۱,۴۴۴,۶۰۰ تومان
۱,۳۷۲,۳۷۰ تومان
D028/60x315
60 315 60 74 87 98 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/60x355
60 355 60 74 87 98 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/60x400
60 400 60 74 87 98 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/63x200
63 200 63 74 87 98 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/63x224
63 224 63 74 87 98 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/63x250
63 250 63 74 87 98 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/63x315
63 315 63 74 87 98 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/63x355
63 355 63 74 87 98 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/63x400
63 400 63 74 87 98 47 10 6 M8
تماس بگیرید
D028/80x224
80 224 80 89 102 113 57 10 6 M12
تماس بگیرید
D028/80x250
80 250 80 89 102 113 57 10 6 M12
تماس بگیرید
D028/80x280
80 280 80 89 102 113 57 10 6 M12
تماس بگیرید
D028/80x315
80 315 80 89 102 113 57 10 6 M12
۲,۰۲۳,۹۰۰ تومان
۱,۹۲۲,۷۰۵ تومان
D028/80x355
80 355 80 89 102 113 57 10 6 M12
تماس بگیرید
D028/80x400
80 400 80 89 102 113 57 10 6 M12
تماس بگیرید
D028/80x500
80 500 80 89 102 113 57 10 6 M12
تماس بگیرید
D028/100x224
100 224 100 115 136 154 77 10 10 M12
تماس بگیرید
D028/100x250
100 250 100 115 136 154 77 10 10 M12
تماس بگیرید
D028/100x280
100 280 100 115 136 154 77 10 10 M12
تماس بگیرید
D028/100x315
100 315 100 115 136 154 77 10 10 M12
تماس بگیرید
D028/100x355
100 355 100 115 136 154 77 10 10 M12
تماس بگیرید
D028/100x400
100 400 100 115 136 154 77 10 10 M12
تماس بگیرید
D028/100x500
100 500 100 115 136 154 77 10 10 M12
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد