اینسرت تاریخ زن D484

Date Marked Pins

مشخصات :

● مخصوص قالبهای دایکست

ایجاد تیکت
اینسرت تاریخ زن  D484
تصویر اینسرت تاریخ زن  D484
تصویر اینسرت تاریخ زن  D484
تصویر اینسرت تاریخ زن  D484
کد سفارش d1 M K l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D484/6/YY/MM
6 M3 2.5 10
تماس بگیرید
D484/7/YY/MM
7 M4 2.5 12
تماس بگیرید
D484/8/YY/MM
8 M5 2.5 15
تماس بگیرید
D484/10/YY/MM
10 M6 2.5 18
تماس بگیرید
D484/12/YY/MM
12 M8 2.5 20
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد