اینسرت بازیافت

Date Marked Pins

مشخصات :
تولید کننده: شرکت ستاک
کاربرد : مخصوص قالبهای دایکست
ایجاد تیکت
تصویر اینسرت بازیافت
تصویر اینسرت بازیافت
تصویر اینسرت بازیافت
کد سفارش d1 نوع M K l قیمت سبد خرید
کد سفارش: D481/8/T1
8 T1 M3 6 20
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D481/10/T1
10 T1 M4 7.5 20
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D481/12/T1
12 T1 M6 9 20
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D481/8/T31
8 T31 M3 6 20
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D481/10/T31
10 T31 M4 7.5 20
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D481/12/T31
12 T31 M6 9 20
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D481/8/T32
8 T32 M3 6 20
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D481/10/T32
12 T32 M4 7.5 20
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D481/12/T32
12 T32 M6 9 20
۰ تومان بدون مالیات
نظر خودتان را بنویسد