اینسرت تاریخ زن D481

Date Marked Pins

مشخصات :

مخصوص قالبهای دایکست

  فایل CATPart

تصویر اینسرت تاریخ زن D481
تصویر اینسرت تاریخ زن D481
تصویر اینسرت تاریخ زن D481

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 نوع M K l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D481/8/T1
8 T1 M3 6 20
تماس بگیرید
D481/10/T1
10 T1 M4 7.5 20
تماس بگیرید
D481/12/T1
12 T1 M6 9 20
تماس بگیرید
D481/8/T31
8 T31 M3 6 20
تماس بگیرید
D481/10/T31
10 T31 M4 7.5 20
تماس بگیرید
D481/12/T31
12 T31 M6 9 20
تماس بگیرید
D481/8/T32
8 T32 M3 6 20
تماس بگیرید
D481/10/T32
12 T32 M4 7.5 20
تماس بگیرید
D481/12/T32
12 T32 M6 9 20
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد