اینسرت تاریخ زن

Date Marked Pins

مشخصات :

مخصوص قالبهای دایکست

تصویر اینسرت تاریخ زن
تصویر اینسرت تاریخ زن
تصویر اینسرت تاریخ زن

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 M l1 c l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D483/6/YY/MM
6 M3 3.2 1 10
تماس بگیرید
D483/8/YY/MM
8 M4 4.2 1 12
تماس بگیرید
D483/10/YY/MM
10 M5 4.2 1 12
تماس بگیرید
D483/12/YY/MM
12 M6 5.2 1.2 15
تماس بگیرید
D483/16/YY/MM
16 M8 6.5 1.5 20
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد