اینسرت تاریخ زن

Date Marked Pins

مشخصات :

مخصوص قالبهای دایکست

ایجاد تیکت
اینسرت تاریخ زن
تصویر اینسرت تاریخ زن
تصویر اینسرت تاریخ زن
تصویر اینسرت تاریخ زن
کد سفارش d1 M l1 c l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D483/6/YY/MM
6 M3 3.2 1 10
تماس بگیرید
D483/8/YY/MM
8 M4 4.2 1 12
تماس بگیرید
D483/10/YY/MM
10 M5 4.2 1 12
تماس بگیرید
D483/12/YY/MM
12 M6 5.2 1.2 15
تماس بگیرید
D483/16/YY/MM
16 M8 6.5 1.5 20
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد