صفحه راهنما گرافيت دار D063

Sliding Pad

مشخصات :

● بدون روانكار مايع
● جنس: فسفر برنز/چدن
● در حركتهای خطی و چرخشی در اغلب صنايع مهندسی از جمله قالبسازی كاربرد دارند.
● مزايای راهنمای گرافیت دار:
- دارای خصوصيات خوب لغزشی در شرايط بحرانی.
- بالاترين ظرفيت تحمل بار در سرعتهای کم.
- قابل استفاده در آب و يا محلولهای شيميايی.
- قابليت تحمل طيف وسيعی از دمای سرد و گرم.
- مستهلک كننده ارتعاشات.


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر صفحه راهنما گرافيت دار D063
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار D063
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار D063
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار D063

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش نوع b a e e1 e2 e3 جنس قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D063B/28 x 75
T1 28 75 14 - 15 45 B
تماس بگیرید
D063B/28 x 100
T1 28 100 14 - 25 50 B
تماس بگیرید
D063B/28 x 125
T1 28 125 14 - 25 75 B
تماس بگیرید
D063B/28 x 150
T1 28 150 14 - 25 100 B
تماس بگیرید
D063B/38 x 75
T1 38 75 19 - 15 45 B
تماس بگیرید
D063B/38 x 100
T1 38 100 19 - 25 50 B
تماس بگیرید
D063B/38 x 125
T1 38 125 19 - 25 75 B
تماس بگیرید
D063B/38 x 150
T1 38 150 19 - 25 100 B
تماس بگیرید
D063B/38 x 200
T1 38 200 19 - 25 150 B
تماس بگیرید
D063B/48 x 75
T1 48 75 24 - 15 45 B
تماس بگیرید
D063B/48 x 100
T1 48 100 24 - 25 50 B
تماس بگیرید
D063B/48 x 125
T1 48 125 24 - 25 75 B
تماس بگیرید
D063B/48 x 125/100
T1 48 125 24 - 25 100 B
تماس بگیرید
D063B/48 x 200
T1 48 200 24 - 25 150 B
تماس بگیرید
D063B/58 x 75
T1 58 75 29 - 15 45 B
تماس بگیرید
D063B/58 x 100
T1 58 100 29 - 25 50 B
تماس بگیرید
D063B/58 x 150
T1 58 150 29 - 25 100 B
تماس بگیرید
D063B/75 x 75
T2 75 75 25 25 25 25 B
تماس بگیرید
D063B/75 x 100
T2 75 100 25 25 25 50 B
تماس بگیرید
D063B/75 x 125
T1 75 125 37.5 - 25 75 B
تماس بگیرید
D063B/75 x 150
T1 75 150 37.5 - 25 100 B
تماس بگیرید
D063B/75 x 200
T1 75 200 37.5 - 25 150 B
تماس بگیرید
D063B/100 x 100
T3 100 100 25 50 25 50 B
تماس بگیرید
D063B/100 x 125
T3 100 125 25 50 25 75 B
تماس بگیرید
D063B/100 x 150
T3 100 150 25 50 25 100 B
تماس بگیرید
D063B/100 x 200
T3 100 200 25 50 25 150 B
تماس بگیرید
D063B/100 x 250
T3 100 250 25 50 25 200 B
تماس بگیرید
D063B/100 x 300
T3 100 300 25 50 25 225 B
تماس بگیرید
D063B/125 x 125
T3 125 125 37.5 50 25 75 B
تماس بگیرید
D063B/125 x 150
T3 125 150 37.5 50 25 100 B
تماس بگیرید
D063B/125 x 200
T3 125 200 37.5 50 25 150 B
تماس بگیرید
D063B/125 x 250
T3 125 250 37.5 50 25 200 B
تماس بگیرید
D063B/125 x 300
T3 125 300 37.5 50 25 250 B
تماس بگیرید
D063B/125 x 350
T3 125 350 37.5 50 25 300 B
تماس بگیرید
D063B/150 x 150
T3 150 150 25 100 25 100 B
تماس بگیرید
D063B/150 x 200
T3 150 200 25 100 25 150 B
تماس بگیرید
D063B/150 x 250
T3 150 250 25 100 25 200 B
تماس بگیرید
D063B/150 x 300
T3 150 300 25 100 25 250 B
تماس بگیرید
D063B/200 x 200
T3 200 200 25 150 25 150 B
تماس بگیرید
D063B/200 x 250
T3 200 250 25 150 25 200 B
تماس بگیرید
D063B/200 x 300
T3 200 300 25 150 25 250 B
تماس بگیرید
D063C/28 x 75
T1 28 75 14 - 15 45 C
تماس بگیرید
D063C/28 x 100
T1 28 100 14 - 25 50 C
تماس بگیرید
D063C/28 x 125
T1 28 125 14 - 25 75 C
تماس بگیرید
D063C/28 x 150
T1 28 150 14 - 25 100 C
تماس بگیرید
D063C/38 x 75
T1 38 75 19 - 15 45 C
تماس بگیرید
D063C/38 x 100
T1 38 100 19 - 25 50 C
تماس بگیرید
D063C/38 x 125
T1 38 125 19 - 25 75 C
تماس بگیرید
D063C/38 x 150
T1 38 150 19 - 25 100 C
تماس بگیرید
D063C/38 x 200
T1 38 200 19 - 25 150 C
تماس بگیرید
D063C/48 x 75
T1 48 75 24 - 15 45 C
تماس بگیرید
D063C/48 x 100
T1 48 100 24 - 25 50 C
تماس بگیرید
D063C/48 x 125
T1 48 125 24 - 25 75 C
تماس بگیرید
D063C/48 x 125/100
T1 48 125 24 - 25 100 C
تماس بگیرید
D063C/48 x 200
T1 48 200 24 - 25 150 C
تماس بگیرید
D063C/58 x 75
T1 58 75 29 - 15 45 C
تماس بگیرید
D063C/58 x 100
T1 58 100 29 - 25 50 C
تماس بگیرید
D063C/58 x 150
T1 58 150 29 - 25 100 C
تماس بگیرید
D063C/75 x 75
T2 75 75 25 25 25 25 C
تماس بگیرید
D063C/75 x 100
T2 75 100 25 25 25 50 C
تماس بگیرید
D063C/75 x 125
T1 75 125 37.5 - 25 75 C
تماس بگیرید
D063C/75 x 150
T1 75 150 37.5 - 25 100 C
تماس بگیرید
D063C/75 x 200
T1 75 200 37.5 - 25 150 C
تماس بگیرید
D063C/100 x 100
T3 100 100 25 50 25 50 C
تماس بگیرید
D063C/100 x 125
T3 100 125 25 50 25 75 C
تماس بگیرید
D063C/100 x 150
T3 100 150 25 50 25 100 C
تماس بگیرید
D063C/100 x 200
T3 100 200 25 50 25 150 C
تماس بگیرید
D063C/100 x 250
T3 100 250 25 50 25 200 C
تماس بگیرید
D063C/100 x 300
T3 100 300 25 50 25 225 C
تماس بگیرید
D063C/125 x 125
T3 125 125 37.5 50 25 75 C
تماس بگیرید
D063C/125 x 150
T3 125 150 37.5 50 25 100 C
تماس بگیرید
D063C/125 x 200
T3 125 200 37.5 50 25 150 C
تماس بگیرید
D063C/125 x 250
T3 125 250 37.5 50 25 200 C
تماس بگیرید
D063C/125 x 300
T3 125 300 37.5 50 25 250 C
تماس بگیرید
D063C/125 x 350
T3 125 350 37.5 50 25 300 C
تماس بگیرید
D063C/150 x 150
T3 150 150 25 100 25 100 C
تماس بگیرید
D063C/150 x 200
T3 150 200 25 100 25 150 C
تماس بگیرید
D063C/150 x 250
T3 150 250 25 100 25 200 C
تماس بگیرید
D063C/150 x 300
T3 150 300 25 100 25 250 C
تماس بگیرید
D063C/200 x 200
T3 200 200 25 150 25 150 C
تماس بگیرید
D063C/200 x 250
T3 200 250 25 150 25 200 C
تماس بگیرید
D063C/200 x 300
T3 200 300 25 150 25 250 C
تماس بگیرید

توجه:


● قبل از استفاده، سطوح لغزشی آغشته به گریس لیتیم شود.

● 25 الی30 درصد از سطح سیستم راهنما بوسیله گرافیت پوشش داده شده است.

● سطوح مقابل باید سنگ خورده باشند و ترجیحا توازی در حرکت رعایت شود.

● تحمل حرارتی تا °200C جهت مصارف عمومی.

نظر خودتان را بنویسد