كفشك چدنی سطح كار مستطيل

Rectangular Die Set

مشخصات :
تولید کننده: شرکت ستاک
ایجاد تیکت
تصویر كفشك چدنی سطح كار مستطيل
تصویر كفشك چدنی سطح كار مستطيل
تصویر كفشك چدنی سطح كار مستطيل
کد سفارش سطح کار a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e f l l1 r قیمت سبد خرید
کد سفارش: CM04.A
100X80 265 120 50 30 80 25 24 165 110 160 95 30
تماس بگیرید
کد سفارش: CM08.A
125x100 290 140 50 40 *80 25 24 190 139 160 95 30
تماس بگیرید
کد سفارش: CM09.A
160x100 325 140 50 40 *80 25 24 225 174 160 95 30
تماس بگیرید
کد سفارش: CM10.A
200x100 395 140 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
تماس بگیرید
کد سفارش: CM12.A
160x125 355 165 56 40 90 32 30 240 174 180 95 37
تماس بگیرید
کد سفارش: CM13.A
200x125 395 165 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
تماس بگیرید
کد سفارش: CM14.A
250x125 445 165 56 40 90 32 30 330 268 180 95 37
تماس بگیرید
کد سفارش: CM15.A
315x125 510 165 56 40 90 32 30 395 333 180 95 37
تماس بگیرید
کد سفارش: CM16.A
200x160 395 200 56 50 *90 32 30 280 218 *180 95 37
تماس بگیرید
کد سفارش: CM17.A
250x160 445 200 56 50 *90 32 30 330 268 *180 95 37
تماس بگیرید
کد سفارش: CM19.A
250x200 496 250 63 50 100 40 38 350 268 224 120 48
تماس بگیرید
کد سفارش: CM20.A
315x200 563 250 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
تماس بگیرید
کد سفارش: CM21.A
315x250 563 300 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
تماس بگیرید
کد سفارش: CM04.B
100X80 265 120 50 30 80 25 24 165 110 160 95 30
۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CM08.B
125x100 290 140 50 40 *80 25 24 190 139 160 95 30
۲,۸۹۳,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CM09.B
160x100 325 140 50 40 *80 25 24 225 174 160 95 30
۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CM10.B
200x100 395 140 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۳,۶۵۷,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CM12.B
160x125 355 165 56 40 90 32 30 240 174 180 95 37
۳,۶۴۷,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CM13.B
200x125 395 165 56 40 90 32 30 280 218 180 95 37
۳,۸۶۴,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CM14.B
250x125 445 165 56 40 90 32 30 330 268 180 95 37
۴,۱۱۴,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CM15.B
315x125 510 165 56 40 90 32 30 395 333 180 95 37
۴,۴۱۵,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CM16.B
200x160 395 200 56 50 *90 32 30 280 218 *180 95 37
۴,۲۹۷,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CM17.B
250x160 445 200 56 50 *90 32 30 330 268 *180 95 37
۴,۶۲۷,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CM19.B
250x200 496 250 63 50 100 40 38 350 268 224 120 48
۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CM20.B
315x200 563 250 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۷,۴۱۴,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CM21.B
315x250 563 300 63 50 100 40 38 417 333 224 120 48
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان بدون مالیات
نظر خودتان را بنویسد