کفشک فولادی سطح كار مستطيل HM

Rectangular All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St 37
● راهنما عقب - تفويت سيستم راهنما,استحکام بیشتر صفحات
● نکته ها :
- کفشک مدل HM با استحکام بیشتر صفحات , افزایش قطر سیستم راهنما و استفاده از بوش D016 ساخته شده است.
- ساخت کفشک فولادی با شکل و ابعاد متنوع مطابق سفارش امکان پذیر است.
- جایگزین مناسب کفشک های چدنی.

ایجاد تیکت
کفشک فولادی سطح كار مستطيل HM
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HM
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HM
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HM
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HM
کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 c4 d2 d3 D e f l r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
HM02.A/R
125x100 262 140 33 33 36 24 25 44 175 125 160 45 اتمام موجودی
HM03.A/R
150x100 290 140 33 33 36 24 25 44 200 150 160 45 اتمام موجودی
HM04.A/R
200x125 360 165 38 38 45 30 32 53 260 200 180 50 اتمام موجودی
HM05.A/R
200x150 360 190 38 38 45 30 32 53 260 200 180 50 اتمام موجودی
HM06.A/R
250x200 410 240 38 38 45 30 32 53 310 250 180 50 اتمام موجودی
HM07.A/R
300x200 480 240 38 38 45 38 40 63 310 300 200 55 اتمام موجودی
HM02.B
125x100 262 140 33 33 56 24 25 44 175 125 160 45 اتمام موجودی
HM03.B
150x100 290 140 33 33 56 24 25 44 200 150 160 45 اتمام موجودی
HM04.B
200x125 360 165 38 38 63 30 32 53 260 200 180 50 اتمام موجودی
HM05.B
200x150 360 190 38 38 63 30 32 53 260 200 180 50
۱۰ ۳۶۱,۰۰ ₽
۹ ۸۴۲,۵۰ ₽
HM06.B
250x200 410 240 38 38 63 30 32 53 310 250 180 50
۱۲ ۲۴۷,۰۰ ₽
۱۱ ۶۳۴,۵۰ ₽
HM07.B
300x200 480 240 38 38 71 38 40 63 310 300 200 55 اتمام موجودی
HM02.A/G
125x100 262 140 33 33 36 24 25 44 175 125 160 45
۳ ۶۹۷,۰۰ ₽
۳ ۵۱۲,۵۰ ₽
HM03.A/G
150x100 290 140 33 33 36 24 25 44 200 150 160 45
۴ ۰۳۷,۰۰ ₽
۳ ۸۳۵,۰۰ ₽
HM06.A/G
250x200 410 240 38 38 45 30 32 53 310 250 180 50 اتمام موجودی
HM05.A/G
200x150 360 190 38 38 45 30 32 53 260 200 180 50
۶ ۵۰۳,۵۰ ₽
۶ ۱۷۸,۰۰ ₽
HM07.A/G
300x200 480 240 38 38 45 38 40 63 310 300 200 55
۱۰ ۱۱۸,۵۰ ₽
۹ ۶۱۳,۰۰ ₽
HM04.A/G
200x125 360 165 38 38 45 30 32 53 260 200 180 50 اتمام موجودی
نظر خودتان را بنویسد