كفشك فولادی سطح كار مستطيل

Rectangular All-Steel Die Set

مشخصات :
ایجاد تیکت
تصویر كفشك فولادی سطح كار مستطيل
تصویر كفشك فولادی سطح كار مستطيل
کد سفارش سطح کار a2 b2 c1 c2 c4 d2 d3 D e f l r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
کد سفارش: HM02.A
125x100 262 140 33 33 36 24 25 44 175 125 160 45
تماس بگیرید
کد سفارش: HM03.A
150x100 290 140 33 33 36 24 25 44 200 150 160 45
تماس بگیرید
کد سفارش: HM04.A
200x125 360 165 38 38 45 30 32 53 260 200 180 50
تماس بگیرید
کد سفارش: HM05.A
200x150 360 190 38 38 45 30 32 53 260 200 180 50
تماس بگیرید
کد سفارش: HM06.A
250x200 410 240 38 38 45 30 32 53 310 250 180 50
تماس بگیرید
کد سفارش: HM07.A
300x200 480 240 38 38 45 38 40 63 310 300 200 55
تماس بگیرید
کد سفارش: HM02.B
125x100 262 140 33 33 56 24 25 44 175 125 160 45
۲,۶۳۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: HM03.B
150x100 290 140 33 33 56 24 25 44 200 150 160 45
۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان
کد سفارش: HM04.B
200x125 360 165 38 38 63 30 32 53 260 200 180 50
۳,۸۱۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: HM05.B
200x150 360 190 38 38 63 30 32 53 260 200 180 50
۴,۰۴۱,۰۰۰ تومان
کد سفارش: HM06.B
250x200 410 240 38 38 63 30 32 53 310 250 180 50
۴,۷۷۷,۰۰۰ تومان
کد سفارش: HM07.B
300x200 480 240 38 38 71 38 40 63 310 300 200 55
۵,۸۶۵,۰۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد