کفشک فولادی سطح كار مستطيل HM

Rectangular All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St 37
● راهنما عقب - تفويت سيستم راهنما,استحکام بیشتر صفحات
● نکته ها :
- کفشک مدل HM با استحکام بیشتر صفحات , افزایش قطر سیستم راهنما و استفاده از بوش D016 ساخته شده است.
- ساخت کفشک فولادی با شکل و ابعاد متنوع مطابق سفارش امکان پذیر است.
- جایگزین مناسب کفشک های چدنی.

تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HM
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HM
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HM
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HM

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 d2 d3 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
HM03.B
150x100 290 140 33 33 24 25 160
€۱۲۰/۴۸
€۱۱۴/۴۶
HM04.B
200x125 360 165 38 38 30 32 180
€۱۶۵/۷۸
€۱۵۷/۴۹
HM05.B
200x150 360 190 38 38 30 32 180
€۱۷۵/۶۷
€۱۶۶/۸۹
HM02.A/G
125x100 262 140 33 33 24 25 160
€۶۲/۶۸
€۵۹/۵۵
HM07.A/G
300x200 480 240 38 38 38 40 200
€۱۷۱/۵۶
€۱۶۲/۹۹
HM04.A/G
200x125 360 165 38 38 30 32 180
€۱۰۰/۳۷
€۹۵/۳۵
HM02.A/R
125x100 262 140 33 33 24 25 160
€۶۲/۶۸
€۵۹/۵۵
HM03.A/R
150x100 290 140 33 33 24 25 160
€۶۸/۴۵
€۶۵/۰۲
HM04.A/R
200x125 360 165 38 38 30 32 180
€۱۰۰/۳۷
€۹۵/۳۵
HM05.A/R
200x150 360 190 38 38 30 32 180
€۱۱۰/۲۶
€۱۰۴/۷۵
HM06.A/R
250x200 410 240 38 38 30 32 180
€۱۴۲/۲۲
€۱۳۵/۱۱
HM07.A/R
300x200 480 240 38 38 38 40 200
€۰/۰۰
HM02.B
125x100 262 140 33 33 24 25 160
€۱۱۴/۷۲
€۱۰۸/۹۸
HM06.B
250x200 410 240 38 38 30 32 180
€۲۰۷/۶۵
€۱۹۷/۲۷
HM07.B
300x200 480 240 38 38 38 40 200
€۲۵۴/۹۵
€۲۴۲/۲۱
HM03.A/G
150x100 290 140 33 33 24 25 160
€۶۸/۴۵
€۶۵/۰۲
HM06.A/G
250x200 410 240 38 38 30 32 180
€۱۴۲/۲۲
€۱۳۵/۱۱
HM05.A/G
200x150 360 190 38 38 30 32 180
€۱۱۰/۲۶
€۱۰۴/۷۵
نظر خودتان را بنویسد