کفشک فولادی سطح كار مستطيل HM

Rectangular All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St 37
● راهنما عقب - تفويت سيستم راهنما,استحکام بیشتر صفحات
● نکته ها :
- کفشک مدل HM با استحکام بیشتر صفحات , افزایش قطر سیستم راهنما و استفاده از بوش D016 ساخته شده است.
- ساخت کفشک فولادی با شکل و ابعاد متنوع مطابق سفارش امکان پذیر است.
- جایگزین مناسب کفشک های چدنی.

  فایل CATPart   فایل STP

تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HM
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HM
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HM
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HM

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 d2 d3 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
HM03.B
150x100 290 140 33 33 24 25 160
۳,۷۸۲,۷۰۰ تومان
۳,۵۹۳,۵۶۵ تومان
HM04.B
200x125 360 165 38 38 30 32 180
۵,۲۰۴,۹۰۰ تومان
۴,۹۴۴,۶۵۵ تومان
HM03.A/G
150x100 290 140 33 33 24 25 160
۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان
۲,۰۴۱,۵۵۰ تومان
HM06.A/G
250x200 410 240 38 38 30 32 180
۴,۴۶۵,۲۰۰ تومان
۴,۲۴۱,۹۴۰ تومان
HM05.A/G
200x150 360 190 38 38 30 32 180
۳,۴۶۲,۰۰۰ تومان
۳,۲۸۸,۹۰۰ تومان
HM07.A/G
300x200 480 240 38 38 38 40 200
۵,۳۸۶,۶۰۰ تومان
۵,۱۱۷,۲۷۰ تومان
HM04.A/G
200x125 360 165 38 38 30 32 180
۳,۱۵۱,۴۰۰ تومان
۲,۹۹۳,۸۳۰ تومان
HM02.A/R
125x100 262 140 33 33 24 25 160
۰ تومان
HM03.A/R
150x100 290 140 33 33 24 25 160
۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان
۲,۰۴۱,۵۵۰ تومان
HM04.A/R
200x125 360 165 38 38 30 32 180
۳,۱۵۱,۴۰۰ تومان
۲,۹۹۳,۸۳۰ تومان
HM05.A/R
200x150 360 190 38 38 30 32 180
۳,۴۶۲,۰۰۰ تومان
۳,۲۸۸,۹۰۰ تومان
HM06.A/R
250x200 410 240 38 38 30 32 180
۴,۴۶۵,۲۰۰ تومان
۴,۲۴۱,۹۴۰ تومان
HM07.A/R
300x200 480 240 38 38 38 40 200
۰ تومان
HM02.B
125x100 262 140 33 33 24 25 160
۳,۶۰۱,۹۰۰ تومان
۳,۴۲۱,۸۰۵ تومان
HM05.B
200x150 360 190 38 38 30 32 180
۵,۵۱۵,۵۰۰ تومان
۵,۲۳۹,۷۲۵ تومان
HM06.B
250x200 410 240 38 38 30 32 180
۶,۵۱۹,۶۰۰ تومان
۶,۱۹۳,۶۲۰ تومان
HM07.B
300x200 480 240 38 38 38 40 200
۸,۰۰۴,۸۰۰ تومان
۷,۶۰۴,۵۶۰ تومان
HM02.A/G
125x100 262 140 33 33 24 25 160
۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد