پخ زن برقی رو میزی | ETC-900

Electric Chamfering Machine

технические характеристики продукта :

Таблица ниже умная. Используйте ползунок в первой строке каждого столбца, чтобы найти нужный продукт.

Код для заказа سایز توضیحات Цена Добавить в корзину
ETC-900
2 قدرت : 660وات - جهت قطعات مسطح و مدور
0,00 ₽
reviews.write