بدنه قالب M2025

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

  فایل STP   فایل CATPart

تصویر بدنه قالب M2025
تصویر بدنه قالب M2025
تصویر بدنه قالب M2025
تصویر بدنه قالب M2025

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F80/2025/27#1.2312-1.2311
2025 246 27 154 150 1.2312 196 202 26 M10
۲,۱۰۸,۸۰۰ تومان
۲,۰۰۳,۳۶۰ تومان
F80/2025/36#1.2312-1.2311
2025 246 36 154 150 1.2312 196 202 26 M10
۲,۵۹۸,۵۰۰ تومان
۲,۴۶۸,۵۷۵ تومان
F80/2025/56#1.2312-1.2311
2025 246 56 154 150 1.2312 196 202 26 M10
۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۴۸,۵۰۰ تومان
F90/2025/27#1.0037
2025 246 246 27 154 150 1.0037
۰ تومان
F80/2025/46#1.2312-1.2311
2025 246 46 154 150 1.2312 196 202 26 M10
۳,۰۸۷,۳۰۰ تومان
۲,۹۳۲,۹۳۵ تومان
F80/2025/27#1.7225
2025 246 27 154 150 1.7225 196 202 26 M10
۰ تومان
F80/2025/46#1.7225
2025 246 46 154 150 1.7225 196 202 26 M10
۰ تومان
F80/2025/56#1.7225
2025 246 56 154 150 1.7225 196 202 26 M10
۰ تومان
F80/2025/36#1.7225
2025 246 36 154 150 1.7225 196 202 26 M10
۰ تومان
F60/2025/76#1.0037
2025 38 246 76 154 150 1.0037
۰ تومان
F50/2025/12#1.0037
2025 246 12 1.0037 8 118 96 182
۰ تومان
F51/2025/17#1.0037
2025 246 17 1.0037 118 96 182
۰ تومان
F91/2025/27#1.0037
2025 246 246 27 154 150 1.0037
۰ تومان
F80/2025/22#1.2312
2025 246 22 154 150 1.2312 196 202 26 M10
۰ تومان
F80/2025/22#1.2311
2025 246 22 154 150 1.2311 196 202 26 M10
۰ تومان
F80/2025/22#1.7225
2025 246 22 154 150 1.7225 196 202 26 M10
۰ تومان
F70/G2/2025/36#1.0037
2025 196 246 36 154 150 1.0037 202 26
۰ تومان
F70/G2/2025/27#1.0037
2025 196 246 27 154 150 1.0037 202 26
۰ تومان
F70/2025/36#1.0037
2025 246 36 154 150 1.0037 196 26
۰ تومان
F70/2025/27#1.0037
2025 246 27 154 150 1.0037 196 26
۰ تومان
F60/G2/2025/76#1.0037
2025 38 246 76 154 150 1.0037 202 26
۰ تومان
F60/G2/2025/56#1.0037
2025 38 246 56 154 150 1.0037 202 26
۰ تومان
F60/2025/56#1.0037
2025 38 246 56 154 150 1.0037
۰ تومان
F96/2025/22#1.0037
2025 246 246 27 154 100 1.0037 202 26
۰ تومان
F95/2025/27#1.0037
2025 246 246 27 154 150 1.0037 202 26
۰ تومان
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد