بدنه قالب مدل M1616

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

ایجاد تیکت
بدنه قالب مدل M1616
تصویر بدنه قالب مدل M1616
تصویر بدنه قالب مدل M1616
تصویر بدنه قالب مدل M1616
تصویر بدنه قالب مدل M1616
کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F90/1616/22#1.0037
1616 196 156 22 122 72 1.0037
۱ ۱۳۳,۰۰ ₽
۱ ۰۷۶,۵۰ ₽
F80/1616/22#1.2312
1616 156 22 122 72 1.2312 156 122 20 M10
۱ ۸۷۹,۵۰ ₽
۱ ۷۸۵,۵۰ ₽
F80/1616/27#1.2312
1616 156 27 122 72 1.2312 156 122 20 M10
۰,۰۰ ₽
F80/1616/36#1.2312
1616 156 36 122 72 1.2312 156 122 20 M10
۲ ۵۰۰,۰۰ ₽
۲ ۳۷۵,۰۰ ₽
F80/1616/46#1.2312
1616 156 46 122 72 1.2312 156 122 20 M10
۳ ۰۰۵,۵۰ ₽
۲ ۸۵۵,۵۰ ₽
F80/1616/22#1.7225
1616 156 22 122 72 1.7225 156 122 20 M10
۱ ۷۳۳,۰۰ ₽
۱ ۶۴۶,۵۰ ₽
F80/1616/27#1.7225
1616 156 27 122 72 1.7225 156 122 20 M10
۰,۰۰ ₽
F80/1616/36#1.7225
1616 156 36 122 72 1.7225 156 122 20 M10
۲ ۲۶۵,۵۰ ₽
۲ ۱۵۲,۵۰ ₽
F80/1616/46#1.7225
1616 156 46 122 72 1.7225 156 122 20 M10
۲ ۷۱۳,۰۰ ₽
۲ ۵۷۷,۵۰ ₽
F70/1616/27#1.0037
1616 156 27 122 72 1.0037 156 20
۸۶۳,۵۰ ₽
۸۲۰,۵۰ ₽
F70/1616/36#1.0037
1616 156 36 122 72 1.0037 156 20
۱ ۲۳۷,۵۰ ₽
۱ ۱۷۵,۵۰ ₽
F60/1616/56#1.0037
1616 32 156 56 122 72 1.0037
۵۲۰,۰۰ ₽
۴۹۴,۰۰ ₽
F60/1616/76#1.0037
1616 32 156 76 122 72 1.0037
۶۷۰,۵۰ ₽
۶۳۷,۰۰ ₽
F50/1616/9#1.0037
1616 156 9 1.0037 8 90 68 136
۴۴۶,۰۰ ₽
۴۲۴,۰۰ ₽
F51/1616/17#1.0037
1616 156 17 1.0037 90 68 136
۴۸۳,۰۰ ₽
۴۵۹,۰۰ ₽
F80/1616/22#1.2311
1616 156 22 122 72 1.2311 156 122 20 M10
۰,۰۰ ₽
F80/1616/27#1.2311
1616 156 27 122 72 1.2311 156 122 20 M10
۰,۰۰ ₽
F80/1616/36#1.2311
1616 156 36 122 72 1.2311 156 122 20 M10
۰,۰۰ ₽
F80/1616/46#1.2311
1616 156 46 122 72 1.2311 156 122 20 M10
۰,۰۰ ₽
F80/1616/56#1.2312
1616 156 56 122 72 1.2312 156 122 20 M10
۳ ۸۳۱,۰۰ ₽
۳ ۶۳۹,۵۰ ₽
F80/1616/56#1.2311
1616 156 56 122 72 1.2311 156 122 20 M10
۰,۰۰ ₽
F80/1616/56#1.7225
1616 156 56 122 72 1.7225 156 122 20 M10
۳ ۴۸۰,۰۰ ₽
۳ ۳۰۶,۰۰ ₽
F70/G2/1616/27#1.0037
1616 156 156 27 122 72 1.0037 122 20
۰,۰۰ ₽
F70/G2/1616/36#1.0037
1616 156 156 36 122 72 1.0037 122 20
۰,۰۰ ₽
F60/G2/1616/76#1.0037
1616 32 156 76 122 72 1.0037 122 20
۰,۰۰ ₽
F60/G2/1616/56#1.0037
1616 32 156 56 122 72 1.0037 122 20
۰,۰۰ ₽
F96/1616/22#1.0037
1616 196 156 22 122 72 1.0037 122 20
۰,۰۰ ₽
F95/1616/22#1.0037
1616 196 156 22 122 72 1.0037 122 20
۰,۰۰ ₽
F91/1616/22#1.0037
1616 196 156 22 122 72 1.0037
۸۸۲,۵۰ ₽
۸۳۸,۰۰ ₽
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد