بدنه قالب M1616

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

ایجاد تیکت
بدنه قالب M1616
تصویر بدنه قالب M1616
تصویر بدنه قالب M1616
تصویر بدنه قالب M1616
تصویر بدنه قالب M1616
کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F90/1616/22#1.0037
1616 196 156 22 122 72 1.0037
۱ ۲۷۸,۰۰ ₽
۱ ۲۱۴,۵۰ ₽
F80/1616/22#1.2312
1616 156 22 122 72 1.2312 156 122 20 M10
۲ ۱۲۰,۵۰ ₽
۲ ۰۱۴,۰۰ ₽
F80/1616/27#1.2312
1616 156 27 122 72 1.2312 156 122 20 M10 اتمام موجودی
F80/1616/36#1.2312
1616 156 36 122 72 1.2312 156 122 20 M10
۲ ۸۲۰,۵۰ ₽
۲ ۶۷۹,۵۰ ₽
F80/1616/46#1.2312
1616 156 46 122 72 1.2312 156 122 20 M10 اتمام موجودی
F80/1616/22#1.7225
1616 156 22 122 72 1.7225 156 122 20 M10 اتمام موجودی
F80/1616/27#1.7225
1616 156 27 122 72 1.7225 156 122 20 M10 اتمام موجودی
F80/1616/36#1.7225
1616 156 36 122 72 1.7225 156 122 20 M10 اتمام موجودی
F80/1616/46#1.7225
1616 156 46 122 72 1.7225 156 122 20 M10
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۰۸,۰۰ ₽
F70/1616/27#1.0037
1616 156 27 122 72 1.0037 156 20
۹۷۴,۵۰ ₽
۹۲۵,۵۰ ₽
F70/1616/36#1.0037
1616 156 36 122 72 1.0037 156 20 اتمام موجودی
F60/1616/56#1.0037
1616 32 156 56 122 72 1.0037
۵۸۶,۵۰ ₽
۵۵۷,۵۰ ₽
F60/1616/76#1.0037
1616 32 156 76 122 72 1.0037
۷۵۶,۵۰ ₽
۷۱۸,۵۰ ₽
F50/1616/9#1.0037
1616 156 9 1.0037 8 90 68 136
۵۰۳,۵۰ ₽
۴۷۸,۰۰ ₽
F51/1616/17#1.0037
1616 156 17 1.0037 90 68 136
۵۴۵,۰۰ ₽
۵۱۷,۵۰ ₽
F80/1616/22#1.2311
1616 156 22 122 72 1.2311 156 122 20 M10
تماس بگیرید
F80/1616/27#1.2311
1616 156 27 122 72 1.2311 156 122 20 M10 اتمام موجودی
F80/1616/36#1.2311
1616 156 36 122 72 1.2311 156 122 20 M10 اتمام موجودی
F80/1616/46#1.2311
1616 156 46 122 72 1.2311 156 122 20 M10 اتمام موجودی
F80/1616/56#1.2312
1616 156 56 122 72 1.2312 156 122 20 M10 اتمام موجودی
F80/1616/56#1.2311
1616 156 56 122 72 1.2311 156 122 20 M10 اتمام موجودی
F80/1616/56#1.7225
1616 156 56 122 72 1.7225 156 122 20 M10 اتمام موجودی
F70/G2/1616/27#1.0037
1616 156 156 27 122 72 1.0037 122 20 اتمام موجودی
F70/G2/1616/36#1.0037
1616 156 156 36 122 72 1.0037 122 20 اتمام موجودی
F60/G2/1616/76#1.0037
1616 32 156 76 122 72 1.0037 122 20 اتمام موجودی
F60/G2/1616/56#1.0037
1616 32 156 56 122 72 1.0037 122 20 اتمام موجودی
F96/1616/22#1.0037
1616 196 156 22 122 72 1.0037 122 20 اتمام موجودی
F95/1616/22#1.0037
1616 196 156 22 122 72 1.0037 122 20 اتمام موجودی
F91/1616/22#1.0037
1616 196 156 22 122 72 1.0037
۹۹۵,۵۰ ₽
۹۴۵,۵۰ ₽
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد