چسب آناروبیک - آب بندی سطوح

Locset Anaerobic Adhesive-Surface Sealing

مشخصات :

● آب بندی سطوح
واشرساز لاک ست برای درزبندی کامل دو صفحه فلزی و فلانچ ها بکار می رود ، بنحويکه پس از روی هم قرار دادن دو صفحه، کلیه ناصافی ها را پر کرده و بهترين درز بندی را بوجود می آورد. اضافه چسب باقیمانده در محفظه داخلی، سخت نشده و بدون ایجاد مزاحمت يا آلودگی از آن خارج می شود.

تصویر چسب آناروبیک - آب بندی سطوح

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش استحکام رنگ ویسکوزیته (mpa°s) قطر پیچ تا لقی یا فاصله (mm) اولیه (min) کاربردی (h) نهایی (h) تحمل دما (°c) کاربرد و خواص وزن قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
LOCSET 3147/100gr
پایین قرمز 70000Pasty "R3 0.10-0.30 5-15 3-5 12 60to+150- استحکام پایین و ویسکوزیته بالا برای آب بندی سطوح، فلانچها و اتصالات لوله، با حالت خمیری و امکان استفاده در سطوح عمودی، جدا شدن آسان 100gr
۲۴۷,۵۰ ₽
۲۳۵,۰۰ ₽
LOCSET 3147/500gr
پایین قرمز 70000Pasty "R3 0.10-0.30 5-15 3-5 12 60to+150- استحکام پایین و ویسکوزیته بالا برای آب بندی سطوح، فلانچها و اتصالات لوله، با حالت خمیری و امکان استفاده در سطوح عمودی، جدا شدن آسان 500gr
۰,۰۰ ₽
LOCSET 3247/100gr
متوسط آبی 70000Pasty "R5 0.10-0.30 2-15 2-4 10 60to+150- استحکام متوسط و ویسکوزیته بالا برای آب بندی سطوح، فلانچ ها و اتصالات لوله، واشر ساز، با حالت خمیری (بدون چکیدگی)، جدا شونده. 100gr
۲۴۷,۵۰ ₽
۲۳۵,۰۰ ₽
LOCSET 3247/500gr
متوسط آبی 70000Pasty "R5 0.10-0.30 2-15 2-4 10 60to+150- استحکام متوسط و ویسکوزیته بالا برای آب بندی سطوح، فلانچ ها و اتصالات لوله، واشر ساز، با حالت خمیری (بدون چکیدگی)، جدا شونده. 500gr
۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد