پايه ميله راهنما D131

Guide Pillar Flange

مشخصات :

● فلانچ مستطيل
● جنس : چدن

ایجاد تیکت
پايه ميله راهنما D131
تصویر پايه ميله راهنما D131
تصویر پايه ميله راهنما D131

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش d1 a b e1 e2 t1 h h1 d4 d3 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D131/19
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45
۳۶۵,۵۰ ₽
۳۶۵,۵۰ ₽
۳۴۷,۰۰ ₽
D131/20
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45
۳۶۵,۵۰ ₽
۳۶۵,۵۰ ₽
۳۴۷,۰۰ ₽
D131/24
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50
۴۱۱,۰۰ ₽
۴۱۱,۰۰ ₽
۳۹۰,۵۰ ₽
D131/25
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50
۴۱۱,۰۰ ₽
۴۱۱,۰۰ ₽
۳۹۰,۵۰ ₽
D131/30
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65
۵۶۵,۵۰ ₽
۵۶۵,۵۰ ₽
۵۳۷,۰۰ ₽
D131/32
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65
۵۶۵,۵۰ ₽
۵۶۵,۵۰ ₽
۵۳۷,۰۰ ₽
D131/38
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80
۸۲۷,۰۰ ₽
۸۲۷,۰۰ ₽
۷۸۶,۰۰ ₽
D131/40
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80
۸۲۷,۰۰ ₽
۸۲۷,۰۰ ₽
۷۸۶,۰۰ ₽
D131/48
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96
۱ ۲۸۳,۵۰ ₽
۱ ۲۸۳,۵۰ ₽
۱ ۲۱۹,۰۰ ₽
D131/50
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96
۱ ۲۸۳,۵۰ ₽
۱ ۲۸۳,۵۰ ₽
۱ ۲۱۹,۰۰ ₽
D131/60
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110
۱ ۷۲۹,۰۰ ₽
۱ ۷۲۹,۰۰ ₽
۱ ۶۴۲,۵۰ ₽
D131/63
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110
۱ ۷۲۹,۰۰ ₽
۱ ۷۲۹,۰۰ ₽
۱ ۶۴۲,۵۰ ₽
D131/80
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130
۲ ۴۲۸,۵۰ ₽
۲ ۴۲۸,۵۰ ₽
۲ ۳۰۷,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد