پايه ميله راهنما D131

Guide Pillar Flange

مشخصات :

● فلانچ مستطيل
● جنس : چدن

تصویر پايه ميله راهنما D131
تصویر پايه ميله راهنما D131

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 a b e1 e2 t1 h h1 d4 d3 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D131/24
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50
۳۳۵,۰۰ ₽
۳۱۸,۵۰ ₽
D131/25
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50
۳۳۵,۰۰ ₽
۳۱۸,۵۰ ₽
D131/30
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65
۴۶۱,۵۰ ₽
۴۳۸,۵۰ ₽
D131/32
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65
۴۶۱,۵۰ ₽
۴۳۸,۵۰ ₽
D131/38
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80
۶۷۵,۰۰ ₽
۶۴۱,۰۰ ₽
D131/40
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80
۶۷۵,۰۰ ₽
۶۴۱,۰۰ ₽
D131/19
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45
۲۹۸,۰۰ ₽
۲۸۳,۰۰ ₽
D131/20
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45
۲۹۸,۰۰ ₽
۲۸۳,۰۰ ₽
D131/48
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96
۱ ۰۴۷,۵۰ ₽
۹۹۵,۰۰ ₽
D131/50
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96
۱ ۰۴۷,۵۰ ₽
۹۹۵,۰۰ ₽
D131/60
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110
۱ ۴۱۱,۰۰ ₽
۱ ۳۴۰,۵۰ ₽
D131/63
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110
۱ ۴۱۱,۰۰ ₽
۱ ۳۴۰,۵۰ ₽
D131/80
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130
۱ ۹۸۲,۰۰ ₽
۱ ۸۸۳,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد