کنترل نسبت هوا گاز | SET285

Gas-air Ratio Control

مشخصات :

کنترل نسبت هوا گاز مدل SET285 می تواند به صورت های زیر استفاده شود:
1- رگلاتور فشار صفر که فشار خروجی را با کیفیت بالا مطابق با تنظیم انجام شده تثبیت می کند.
2- کنترل نسبت هوا و گاز که نسبت فشار بین هوا و گاز را هموار ثابت نگه می دارد.
انتخاب محصول و چیدمان نصب آن تابع نسبت فشارها بصورت زیر است:
1) فشار هوا به گاز با نسبت 1:1
2) فشار هوا به گاز از نسبت 1:2 تا نسبت 1:10 (نیاز به شیر تناسبی در مسیر حسگر هوا)
3) فشار هوا به گاز از نسبت 2:1 تا نسبت 10:1 (نیاز به شیر تناسبی در مسیر حسگر گاز)
• دارای نشان استاندارد ملی ایران : INSO 6027- 1
• مطابق با استاندارد : EN 88- 1
• طبقه بندی : رده A، گروه 2
• دامنه دما : 60c تا 15c-
•نوع گا ز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
• اتصالات :
رزوه ای
DN40(RP1 1/2 )
DN50(RP2)
مطابق با 10226 EN و 1 – 7 ISO
فلانچ ها مطابق با 7005 ISO و 4 – 1092 DIN
• بیشینه فشار ورودی کاری (P1) :  500 (mbar)
• دامنه تنظیم فشار خروجی :   (mbar) 2-120

  دریافت راهنما

تصویر کنترل نسبت هوا گاز | SET285
تصویر کنترل نسبت هوا گاز | SET285

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) نسبت هوا / گاز زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET285/DN40/11/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1 اصفهان - شرکت ستاک
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۳۰,۵۰۰ تومان
SET285/DN40/110/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1:10 - 1:2 اصفهان - شرکت ستاک
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
SET285/DN50/101/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 2 - 120 10:1 - 2:1 اصفهان - شرکت ستاک
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
SET285/DN50/11/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1 اصفهان - شرکت ستاک
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۳۰,۵۰۰ تومان
SET285/DN40/11/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1 اصفهان - فروشگاه تصام
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۳۰,۵۰۰ تومان
SET285/DN50/11/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1 اصفهان - فروشگاه تصام
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۳۰,۵۰۰ تومان
SET285/DN50/110/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1:10 - 1:2 اصفهان - شرکت ستاک
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
SET285/DN40/101/05/T4
کنترل نسبت هوا گاز DN40 (Rp 1 1/2) تا 500 میلی بار 2 - 120 10:1 - 2:1 اصفهان - شرکت ستاک
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
SET285/DN50/11/05/T34
کنترل نسبت هوا گاز DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 2 - 120 1 : 1 اصفهان - شرکت ستاک
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۳۰,۵۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد