چسب آناروبیک - قفل کننده

Anaerobic Adhesive-Thread Loking

مشخصات :

● گروه قفل كننده
از اين گروه برای ايمنی و محکم نگه داشتن پیچ و مهره ها یا قفل کنندگی آنها که احتمالا یا دائما در اثر ارتعاش یا بارهای ضربه ای به مرور باز می شوند ، استفاده می شود. در رزوه استفاده شده از خوردگی جلوگیری نموده و آب بندی نیز می کند. با انتخاب صحیح نوع لاک ست ، پس از چسباندن یا سخت شدن ، امکان بازکردن یپچ ، مهره یا رزوه با ابزارهای معمولی وجود دارد.

تصویر چسب آناروبیک - قفل کننده

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش استحکام رنگ ویسکوزیته (mpa°s) قطر پیچ تا لقی یا فاصله (mm) استحکام برشی (N/mm2) گشتاور شکسته شدن (باز شدن) (Nm) گشتاور جدا شدن (Nm) اولیه (min) کاربردی (h) نهایی (h) تحمل دما (°c) کاربرد و خواص وزن قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
LOCSET 1131/100gr
پایین قرمز 1000 Thix M36 0.08-0.25 9-2 8-02 M-LB> 5-25 4-6 12 60to+150- قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه، با استحکام پایین،حتی برای رزوه های صاف و پیچ های کنده شده، ویسکوزیته متوسط، راحت باز شونده ( باز شدن قطعات بدون تخریب). 100gr
۲۸۴,۵۰ ₽
۲۷۰,۰۰ ₽
LOCSET 1131/250gr
پایین قرمز 1000 Thix M36 0.08-0.25 9-2 8-02 M-LB> 5-25 4-6 12 60to+150- قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه، با استحکام پایین،حتی برای رزوه های صاف و پیچ های کنده شده، ویسکوزیته متوسط، راحت باز شونده ( باز شدن قطعات بدون تخریب). 250gr
۵۹۲,۰۰ ₽
۵۶۲,۵۰ ₽
LOCSET 1222/50gr
پایین قرمز 200 M12 0.04-0.13 6-14 13-33 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- قفل کننده با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی رزوه ها و آب بندی کننده اتصالات رزوه، ویسکوزیته پایین، مخصوص سیستمهای هیدرولیک، بازشونده. 50gr
۱۳۵,۰۰ ₽
۱۲۸,۰۰ ₽
LOCSET 1226/20gr
پایین قرمز 600 Thix M36 0.08-0.18 5-15 14-30 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- قفل کننده با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی رزوه ها و آب بندی کننده اتصالات رزوه، ویسکوزیته متوسط، مخصوص سیستم های هیدرولیک با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 20gr
۶۸,۵۰ ₽
۶۵,۰۰ ₽
LOCSET 1231/50gr
متوسط آبی 1000 Thix M36 0.08-0.25 5-15 14-30 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 50gr
۱۳۵,۰۰ ₽
۱۲۸,۰۰ ₽
LOCSET 1231/250gr
متوسط آبی 1000 Thix M36 0.08-0.25 5-15 14-30 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 250gr
۵۹۲,۰۰ ₽
۵۶۲,۵۰ ₽
LOCSET 1312/50gr
پایین قرمز 12 M5 0.01-0.05 19-26 25-55 to 65 2-10 4-6 8 60to+150- ویسکوزیته بسیار پایین، استحکام بالا برای اتصال قطعات هم محور، بوشها و بلبرینگها و آب بندی قطعات چدنی، با خاصیت موئینگی و کاربرد پس از مونتاژ، آب بندی و تعمیر ترک های موئی در فلزات ریخته گری شده، سخت باز شونده. 50gr
۱۳۵,۰۰ ₽
۱۲۸,۰۰ ₽
LOCSET 1312/250gr
پایین قرمز 12 M5 0.01-0.05 19-26 25-55 to 65 2-10 4-6 8 60to+150- ویسکوزیته بسیار پایین، استحکام بالا برای اتصال قطعات هم محور، بوشها و بلبرینگها و آب بندی قطعات چدنی، با خاصیت موئینگی و کاربرد پس از مونتاژ، آب بندی و تعمیر ترک های موئی در فلزات ریخته گری شده، سخت باز شونده. 500gr
۵۹۲,۰۰ ₽
۵۶۲,۵۰ ₽
LOCSET 1523/50gr
پایین قرمز 300 Thix M20 0.05-0.15 (200°c)24(23°c)23 35-55 M-LB> 5-15 2-4 12 60to+220- قفل کننده و آب بندی کننده با استحکام بالا(دائمی)، ویسکوزیته پایین، اتصال قطعات هم محور، بلبرینگ ها و بوش ها، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات، با تحمل حرارتی بالا تا 220 درجه سانتیگراد، سخت باز شونده. 50
۱۳۵,۰۰ ₽
۱۲۸,۰۰ ₽
LOCSET 1122/20gr
پایین قرمز 200 M12 0.04-0.13 3-10 9-21 M-LB> 5-15 4-6 12 60to+150- قفل کننده با استحکام پایین، برای ایمنی و آب بندی پیچها و اتصالات رزوه، حتی رزوه های صاف شده و پیچ های کنده شده، ویسکوزیته پایین، راحت باز شونده (باز شدن قطعات بدون تخریب). 20gr
تماس بگیرید
LOCSET 1122/50gr
پایین قرمز 200 M12 0.04-0.13 3-10 9-21 M-LB> 5-15 4-6 12 60to+150- قفل کننده با استحکام پایین، برای ایمنی و آب بندی پیچها و اتصالات رزوه، حتی رزوه های صاف شده و پیچ های کنده شده، ویسکوزیته پایین، راحت باز شونده (باز شدن قطعات بدون تخریب). 50gr
۱۳۵,۰۰ ₽
۱۲۸,۰۰ ₽
LOCSET 1122/500gr
پایین قرمز 200 M12 0.04-0.13 3-10 9-21 M-LB> 5-15 4-6 12 60to+150- قفل کننده با استحکام پایین، برای ایمنی و آب بندی پیچها و اتصالات رزوه، حتی رزوه های صاف شده و پیچ های کنده شده، ویسکوزیته پایین، راحت باز شونده (باز شدن قطعات بدون تخریب). 500gr
۱ ۱۵۴,۵۰ ₽
۱ ۰۹۶,۵۰ ₽
LOCSET 1131/20gr
پایین قرمز 1000 Thix M36 0.08-0.25 9-2 8-02 M-LB> 5-25 4-6 12 60to+150- قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه، با استحکام پایین،حتی برای رزوه های صاف و پیچ های کنده شده، ویسکوزیته متوسط، راحت باز شونده ( باز شدن قطعات بدون تخریب). 20gr
۶۸,۵۰ ₽
۶۵,۰۰ ₽
LOCSET 1131/50gr
پایین قرمز 1000 Thix M36 0.08-0.25 9-2 8-02 M-LB> 5-25 4-6 12 60to+150- قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه، با استحکام پایین،حتی برای رزوه های صاف و پیچ های کنده شده، ویسکوزیته متوسط، راحت باز شونده ( باز شدن قطعات بدون تخریب). 50gr
۱۳۵,۰۰ ₽
۱۲۸,۰۰ ₽
LOCSET 1131/10kg
پایین قرمز 1000 Thix M36 0.08-0.25 9-2 8-02 M-LB> 5-25 4-6 12 60to+150- قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه، با استحکام پایین،حتی برای رزوه های صاف و پیچ های کنده شده، ویسکوزیته متوسط، راحت باز شونده ( باز شدن قطعات بدون تخریب). 10kg
۲۱ ۴۵۹,۰۰ ₽
۲۰ ۳۸۶,۰۰ ₽
LOCSET 1222/500gr
پایین قرمز 200 M12 0.04-0.13 6-14 13-33 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- قفل کننده با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی رزوه ها و آب بندی کننده اتصالات رزوه، ویسکوزیته پایین، مخصوص سیستمهای هیدرولیک، بازشونده. 500gr
۰,۰۰ ₽
LOCSET 1226/50gr
پایین قرمز 600 Thix M36 0.08-0.18 5-15 14-30 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- قفل کننده با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی رزوه ها و آب بندی کننده اتصالات رزوه، ویسکوزیته متوسط، مخصوص سیستم های هیدرولیک با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 50gr
۱۳۵,۰۰ ₽
۱۲۸,۰۰ ₽
LOCSET 1226/250gr
پایین قرمز 600 Thix M36 0.08-0.18 5-15 14-30 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- قفل کننده با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی رزوه ها و آب بندی کننده اتصالات رزوه، ویسکوزیته متوسط، مخصوص سیستم های هیدرولیک با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 250gr
۵۹۲,۰۰ ₽
۵۶۲,۵۰ ₽
LOCSET 1231/20gr
متوسط آبی 1000 Thix M36 0.08-0.25 5-15 14-30 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 20gr
۶۸,۵۰ ₽
۶۵,۰۰ ₽
LOCSET 1231/500gr
متوسط آبی 1000 Thix M36 0.08-0.25 5-15 14-30 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 500gr
۱ ۱۵۴,۵۰ ₽
۱ ۰۹۶,۵۰ ₽
LOCSET 1231/1kg
متوسط آبی 1000 Thix M36 0.08-0.25 5-15 14-30 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 1kg
۲ ۲۷۴,۵۰ ₽
۲ ۱۶۰,۵۰ ₽
LOCSET 1231/10kg
متوسط آبی 1000 Thix M36 0.08-0.25 5-15 14-30 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 10kg
۲۱ ۴۵۹,۰۰ ₽
۲۰ ۳۸۶,۰۰ ₽
LOCSET 1231T/50gr
متوسط آبی 1000 Thix M36 0.08-0.25 5-15 14-30 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+220- قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، با خاصیت روان کنندگی، تحمل حرارتی تا 220 درجه سانتیگراد، باز شونده. 500gr
۱ ۰۰۴,۰۰ ₽
۹۵۳,۵۰ ₽
LOCSET 1231T/250gr
متوسط آبی 1000 Thix M36 0.08-0.25 5-15 14-30 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+220- قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، با خاصیت روان کنندگی، تحمل حرارتی تا 220 درجه سانتیگراد، باز شونده. 500gr
۱ ۰۰۴,۰۰ ₽
۹۵۳,۵۰ ₽
LOCSET 1232/50gr
پایین قرمز 1000 Thix تمام اندازها 0.08-0.25 16 16 10 2-6 2-3 10 60to+160- قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام متوسط، مناسب برای ایمنی و آب بندی سطوح فعال و غیر فعال ( بدون نیاز به فعال کننده سطوح)، با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 50gr
۱۳۵,۰۰ ₽
۱۲۸,۰۰ ₽
LOCSET 1232/500gr
پایین قرمز 1000 Thix تمام اندازها 0.08-0.25 16 16 10 2-6 2-3 10 60to+160- قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام متوسط، مناسب برای ایمنی و آب بندی سطوح فعال و غیر فعال ( بدون نیاز به فعال کننده سطوح)، با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 500gr
۱ ۱۵۴,۵۰ ₽
۱ ۰۹۶,۵۰ ₽
LOCSET 1312/20gr
پایین قرمز 12 M5 0.01-0.05 19-26 25-55 to 65 2-10 4-6 8 60to+150- ویسکوزیته بسیار پایین، استحکام بالا برای اتصال قطعات هم محور، بوشها و بلبرینگها و آب بندی قطعات چدنی، با خاصیت موئینگی و کاربرد پس از مونتاژ، آب بندی و تعمیر ترک های موئی در فلزات ریخته گری شده، سخت باز شونده. 20gr
۶۸,۵۰ ₽
۶۵,۰۰ ₽
LOCSET 1325/20gr
پایین قرمز 500 M20 0.05-0.15 21-30 25-54 to 63 2-10 4-6 8 60to+150- قفل کننده و آب بندی کننده (دائمی)، استحکام بالا، ویسکوزیته پایین، اتصال قطعات هم محور، بلبرینگها و بوش ها، سخت باز شونده. 20gr
۶۸,۵۰ ₽
۶۵,۰۰ ₽
LOCSET 1325/50gr
پایین قرمز 500 M20 0.05-0.15 21-30 25-54 to 63 2-10 4-6 8 60to+150- قفل کننده و آب بندی کننده (دائمی)، استحکام بالا، ویسکوزیته پایین، اتصال قطعات هم محور، بلبرینگها و بوش ها، سخت باز شونده. 50gr
۱۳۵,۰۰ ₽
۱۲۸,۰۰ ₽
LOCSET 1325/250gr
پایین قرمز 500 M20 0.05-0.15 21-30 25-54 to 63 2-10 4-6 8 60to+150- قفل کننده و آب بندی کننده (دائمی)، استحکام بالا، ویسکوزیته پایین، اتصال قطعات هم محور، بلبرینگها و بوش ها، سخت باز شونده. 250gr
۵۹۲,۰۰ ₽
۵۶۲,۵۰ ₽
LOCSET 1325/500gr
پایین قرمز 500 M20 0.05-0.15 21-30 25-54 to 63 2-10 4-6 8 60to+150- قفل کننده و آب بندی کننده (دائمی)، استحکام بالا، ویسکوزیته پایین، اتصال قطعات هم محور، بلبرینگها و بوش ها، سخت باز شونده. 500gr
۱ ۱۵۴,۵۰ ₽
۱ ۰۹۶,۵۰ ₽
LOCSET 1325/1kg
پایین قرمز 500 M20 0.05-0.15 21-30 25-54 to 63 2-10 4-6 8 60to+150- قفل کننده و آب بندی کننده (دائمی)، استحکام بالا، ویسکوزیته پایین، اتصال قطعات هم محور، بلبرینگها و بوش ها، سخت باز شونده. 1kg
۲ ۲۷۴,۵۰ ₽
۲ ۱۶۰,۵۰ ₽
LOCSET 1326/20gr
پایین قرمز 500 M20 0.05-0.15 25 36 to 63 2-6 2-3 8 60to+150- قفل کننده و آب بندی کننده ، استحکام بالا، ویسکوزیته پایین، مخصوص اتصالات رزوه و محکم نمودن قطعات هم محور مانند بوش ها، بلبرینگها ، همچنین مناسب برای ایمنی و آب بندی اتصالات سطوح فعال و غیر فعال ( بدون نیاز به فعال کننده سطوح)، سخت باز شونده. 20gr
۶۸,۵۰ ₽
۶۵,۰۰ ₽
LOCSET 1326/50gr
پایین قرمز 500 M20 0.05-0.15 25 36 to 63 2-6 2-3 8 60to+150- قفل کننده و آب بندی کننده ، استحکام بالا، ویسکوزیته پایین، مخصوص اتصالات رزوه و محکم نمودن قطعات هم محور مانند بوش ها، بلبرینگها ، همچنین مناسب برای ایمنی و آب بندی اتصالات سطوح فعال و غیر فعال ( بدون نیاز به فعال کننده سطوح)، سخت باز شونده. 50gr
۱۳۵,۰۰ ₽
۱۲۸,۰۰ ₽
LOCSET 1326/500gr
پایین قرمز 500 M20 0.05-0.15 25 36 to 63 2-6 2-3 8 60to+150- قفل کننده و آب بندی کننده ، استحکام بالا، ویسکوزیته پایین، مخصوص اتصالات رزوه و محکم نمودن قطعات هم محور مانند بوش ها، بلبرینگها ، همچنین مناسب برای ایمنی و آب بندی اتصالات سطوح فعال و غیر فعال ( بدون نیاز به فعال کننده سطوح)، سخت باز شونده. 500gr
۱ ۱۵۴,۵۰ ₽
۱ ۰۹۶,۵۰ ₽
LOCSET 1326/1kg
پایین قرمز 500 M20 0.05-0.15 25 36 to 63 2-6 2-3 8 60to+150- قفل کننده و آب بندی کننده ، استحکام بالا، ویسکوزیته پایین، مخصوص اتصالات رزوه و محکم نمودن قطعات هم محور مانند بوش ها، بلبرینگها ، همچنین مناسب برای ایمنی و آب بندی اتصالات سطوح فعال و غیر فعال ( بدون نیاز به فعال کننده سطوح)، سخت باز شونده. 1kg
۲ ۲۷۴,۵۰ ₽
۲ ۱۶۰,۵۰ ₽
LOCSET 1331/20gr
پایین قرمز 1000 Thix M36 0.08-0.25 25 25-54 to 63 2-10 2-3 12 60to+150- قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام بالا (دائمی)، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، سخت باز شونده. 20gr
۶۸,۵۰ ₽
۶۵,۰۰ ₽
LOCSET 1331/50gr
پایین قرمز 1000 Thix M36 0.08-0.25 25 25-54 to 63 2-10 2-3 12 60to+150- قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام بالا (دائمی)، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، سخت باز شونده. 50gr
۱۳۵,۰۰ ₽
۱۲۸,۰۰ ₽
LOCSET 1331/250gr
پایین قرمز 1000 Thix M36 0.08-0.25 25 25-54 to 63 2-10 2-3 12 60to+150- قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام بالا (دائمی)، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، سخت باز شونده. 250gr
۵۹۲,۰۰ ₽
۵۶۲,۵۰ ₽
LOCSET 1523/20gr
پایین قرمز 300 Thix M20 0.05-0.15 (200°c)24(23°c)23 35-55 M-LB> 5-15 2-4 12 60to+220- قفل کننده و آب بندی کننده با استحکام بالا(دائمی)، ویسکوزیته پایین، اتصال قطعات هم محور، بلبرینگ ها و بوش ها، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات، با تحمل حرارتی بالا تا 220 درجه سانتیگراد، سخت باز شونده. 20
۶۸,۵۰ ₽
۶۵,۰۰ ₽
LOCSET 1523/250gr
پایین قرمز 300 Thix M20 0.05-0.15 (200°c)24(23°c)23 35-55 M-LB> 5-15 2-4 12 60to+220- قفل کننده و آب بندی کننده با استحکام بالا(دائمی)، ویسکوزیته پایین، اتصال قطعات هم محور، بلبرینگ ها و بوش ها، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات، با تحمل حرارتی بالا تا 220 درجه سانتیگراد، سخت باز شونده. 250
۵۹۲,۰۰ ₽
۵۶۲,۵۰ ₽
LOCSET 1531/50gr
پایین قرمز 1000 Thix M36 0.08-0.25 (200°c)24(23°c)23 30-50 to 55 5-15 2-4 12 60to+220- قفل کننده و آب بندی کننده با استحکام بالا(دائمی)، ویسکوزیته متوسط، جهت قطعات هم محور، بلبرینگ ها و بوش ها، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات، با تحمل حرارتی بالا تا 220 درجه سانتیگراد. سخت باز شونده. 50
۱۱۷,۵۰ ₽
۱۱۱,۵۰ ₽
LOCSET 1531/500gr
پایین قرمز 1000 Thix M36 0.08-0.25 (200°c)24(23°c)23 30-50 to 55 5-15 2-4 12 60to+220- قفل کننده و آب بندی کننده با استحکام بالا(دائمی)، ویسکوزیته متوسط، جهت قطعات هم محور، بلبرینگ ها و بوش ها، قفل کننده و آب بندی کننده اتصاالت، با تحمل حرارتی بالا تا 220 درجه سانتیگراد. سخت باز شونده. 500
۱ ۱۱۵,۵۰ ₽
۱ ۰۵۹,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد