دستگاه قلاویز تیز کن | TR06-20B

технические характеристики продукта :

Таблица ниже умная. Используйте ползунок в первой строке каждого столбца, чтобы найти нужный продукт.

Код для заказа سایز توضیحات Цена Добавить в корзину
TR06-20B
5تا20 جهت تیز کردن نوک و شیار قلاویز های مارپیچ و مستقیم
0,00 ₽
reviews.write