پخ زن بادی دستی | PHB01

Pneumatic Hand Chamfering

технические характеристики продукта :

Таблица ниже умная. Используйте ползунок в первой строке каждого столбца, чтобы найти нужный продукт.

Код для заказа سایز توضیحات Цена Добавить в корзину
PHB01
2 عرض پخ قابل تنظیم 0.1 تا 2 میلیمتر حداقل قطر سوراخ 7 میلیمتر
2 956,50 ₽
reviews.write