پخ زن بادی دستی | PHB01

технические характеристики продукта :

Таблица ниже умная. Используйте ползунок в первой строке каждого столбца, чтобы найти нужный продукт.

Код для заказа سایز توضیحات Цена Добавить в корзину
PHB01
2 عرض پخ قابل تنظیم 0.1 تا 0.9 میلیمتر حداقل قطر سوراخ 7 میلیمتر
€57,01
reviews.write