سنگ فرز تیز کن | Mill Stone Re-Sharpening Machine

Mill Stone Re-Sharpening Machine

технические характеристики продукта :

سنگ فرز تیز کن در دو سایز12و20 و دو مدل کارباید و HSS

Таблица ниже умная. Используйте ползунок в первой строке каждого столбца, чтобы найти нужный продукт.

Код для заказа سایز توضیحات Цена Добавить в корзину
MI20-SDC
20 جهت تیز کردن مته های تنگستن کارباید (الماس)
3 989,00 ₽
MI12-CBN
12 جهت تیز کردن مته های HSS , HSSE
3 989,00 ₽
MI20-CBN
20 جهت تیز کردن مته های HSS , HSSE
3 989,00 ₽
MI12-SDC
12 جهت تیز کردن مته های تنگستن کارباید (الماس)
0,00 ₽
reviews.write