چشم انداز و خط مش

چشم انداز و خط مش

چشم انداز و خط مشی بهداشت حرفه ای و ایمنی چشم انداز رشد موقعيت پيشتازي در بازار داخلي و حضور مداوم در بازار جهاني به عنوان سازمان پيشرو در کيفيت ، فن آوري و رعايت مسئوليت هاي اجتماعي در سطح کشور خط مشی بهداشت حرفه ای و ایمنی در شرکت فولاد مبارکه منابع انسانی مهمترین سرمایه فولاد مبارکه است و وظیفه همه ما صیانت از این سرمایه الهی است .شرکت فولاد مبارکه هماهنگ باجهت گیری های راهبردی خویشن در راستای تحقق نظام تحول شرکت سلامتی و ایمنی منابع انسانی،این ارزشمن ترین سرمایه سازمان را از اولویت های اساسی خود دانسته و به عنوان یکی از صنایع عمده تولیدی کشور ارتقاء نظام بهداشت حرفه ای و ایمنی در شرکت و ترویج این نظام در کشور را از رسالت های خود می داند و در این راستا خط مشی و برنامه های خود را تدوین می نماید . مدیریت شرکت فولاد مبارکه ضمن اعلام تعهد خود به این خط مشی،مشارکت کلیه کارکنان،پیمانکاران و سایر ذینفعان را جهت تحقق آن ضروری دانسته و اعلام می نماید : - در همه واحدها و جنبه های ایمنی و بهداشتی به منظور کاهش خطرات و بهبود شرایط ایمنی و بهداشتی اهداف بلند مدت و کوتاه مدت کمی تدوین می گردد. - نسبت به استقرار،نگهداری و بهبود مستمر سیستم جامع مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی بر اساس استاندارد 18001:2007 OHSAS در کلیه بخشهای تحت کنترل،شامل واحدهای عملیاتی و ستادی شرکت و پیمانکاران اقدام مینماییم. - از کلیه قوانین و مقررات ملی مرتبط با فعالیت خود تبعیت نموده و عملکرد سازمان های موفق در این زمینه را سرلوحه کار های خود قرار می دهیم. - از طریق آموزش کافی و مناسب نسبت به افزایش آگاهی کارکنان در خصوص چگ.نگی انجام صحیح و ایمن کارها اقدام نمائیم. - از کلیه قوانین و مقررات ملی مرتبط با فعالیت خود تبعیت نموده و عملکرد سازمانهای موفق در این زمینه را سرلوحه کارهای خود قرار می دهیم - از طریق آموزش کافی و مناسب نسبت به افزایش آگاهی کارکنان در خصوص انجام صحیح . ایمن کارها اقدام می نمائیم . - با انجام برنامه ریزی ها و کنترل های لازم و اجرای طرح های بهینه سازی،صدمات ،بیماری ها و خسارات مالی ناشی از انجام فعالیتها را به حداقل می رسانیم. - عملکرد بهداشت حرفه ای و ایمنی را به صورت مستمر و دائمی بهبود خواهیم داد. - هر کس مسئول ایمنی خود و دیگران است و لازم است این مسئولیت را دائما یادآوری نماییم. - هدف ما ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی برای همه افراد (اعم از کارکنان،پیمانکاران و مراجعه کنندگان) و همه فعالیتهاست و بهبود مستمر شرایط کار،دائما پایش و فعالیتهای بهبود برنامه ریزی و نتایج آن اندازه گیری می گردد. - لازم است قبل از انجام هر کار شرایط اجرای ایمن ان را مطابق استاندارد های کارفراهم نماییم، هدف نهایی جلوگیری از بروز هر گونه حادثه است

blog.comments.leaveyourcomment

Blog.Comments