گیره دقیق | PTV

технические характеристики продукта :

Таблица ниже умная. Используйте ползунок в первой строке каждого столбца, чтобы найти нужный продукт.

Код для заказа سایز توضیحات Цена Добавить в корзину
PTV-63
63 فولاد سخت کاری شده سطحی 62-58 راکول دقت 0.005 در 100میلیمتر عرض فک 63 م م حداکثر بازشو دهانه 86 م م طول کل 190 م م
0 تومان
PTV-80
80 فولاد سخت کاری شده سطحی 62-58 راکول دقت 0.005 در 100میلیمتر عرض فک 80 م م حداکثر بازشو دهانه 98 م م طول کل 218 م م
0 تومان
PTV-88
88 فولاد سخت کاری شده سطحی 62-58 راکول دقت 0.005 در 100میلیمتر عرض فک 88 م م حداکثر بازشو دهانه 125 م م طول کل 250 م م
0 تومان
reviews.write