پخ زن برقی دستی | EHC-D120

технические характеристики продукта :

Таблица ниже умная. Используйте ползунок в первой строке каждого столбца, чтобы найти нужный продукт.

Код для заказа سایز توضیحات Цена Добавить в корзину
EHC-D120
2 عرض پخ قابل تنظیم تا 4 میلیمتر حداقل قطر سوراخ 7 میلیمتر
€0,00
reviews.write