پخ زن برقی دستی | EHC-D100

Electric Hand Chamfering

технические характеристики продукта :

Таблица ниже умная. Используйте ползунок в первой строке каждого столбца, чтобы найти нужный продукт.

Код для заказа سایز توضیحات Цена Добавить в корзину
EHC-D100
2 عرض پخ قابل تنظیم تا 3 میلیمتر حداقل قطر سوراخ 19 میلیمتر
4 500 000 تومان
reviews.write