ویدئو ها

     شرکت ستاک
 
 

اعطای نشان استاندارد | 1399

 
 

مراسم عزاداری | 1400

 

     قطعات پیش ساخته
 
 
 
 

 

   width=   لوازم کمکی
 
 

لوازم کمکی ستاک | 1399

 
 

براده کش ستاک | 1399

 

     سامانه نازل گرم
 
 

نازل گرم

 

  ماشین و تجهیزات
 
 

پرس رومیزی لنگ ستاک | 1399

 
 

لوله بر ستاک | 1399

 
 

پخ زن ستاک | 1399

 
 

پرس هیدرو نیوماتیک | 1399

 
 

گیره نیوماتیک ستاک | 1399

 
 

قلاویز زن با روغنکاری اتوماتیک | 1400

 
 

قلاویز زن برقی | 1400

 
 

آموزشی | پنج نوع مته تیز کن مدل DR02 

 

 
     کنترل های خط گاز مشعل
 
 

خط تولید واحد کنترل های گاز شرکت ستاک | 1399

 
 

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات | 1399

 

 
  قطعات لوازم گازسوز
 
 

قطعات لوازم گازسوز