واشر گرافيت دار D049

Thrust Washer

مشخصات :

● بدون روانكار مايع
● جنس: فسفر برنز
● جهت بارهای ترکیبی، از بوشهای D043 با واشر استفاده کنيد.


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر واشر گرافيت دار D049

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d3 d4 d5 S M اندازه اسمی قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D049/10
10.2 30 20 3 3 10
تماس بگیرید
D049/12
12.2 40 28 3 3 12
تماس بگیرید
D049/13
13.2 40 28 3 3 13
تماس بگیرید
D049/16
16.2 50 28 3 3 16
تماس بگیرید
D049/18
18.2 50 35 3 3 18
تماس بگیرید
D049/20
20.2 50 35 5 5 20
تماس بگیرید
D049/25
25.2 55 40 5 5 25
تماس بگیرید
D049/30
30.2 60 45 5 5 30
تماس بگیرید
D049/35
35.2 70 50 5 5 35
تماس بگیرید
D049/40
40.2 80 60 7 6 40
تماس بگیرید
D049/45
45.3 90 67.5 7 6 45
تماس بگیرید
D049/50
50.3 100 75 6 6 50
تماس بگیرید
D049/55
55.3 110 85 6 6 55
تماس بگیرید
D049/60
60.3 120 90 8 8 60
تماس بگیرید
D049/65
65.3 125 95 8 8 65
تماس بگیرید
D049/70
70.3 130 100 10 8 70
تماس بگیرید
D049/80
80.3 150 120 10 8 80
تماس بگیرید
D049/90
90.5 170 140 10 10 90
تماس بگیرید
D049/100
100.5 190 160 10 10 100
تماس بگیرید
D049/120
120.5 200 175 10 10 120
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد