واشر گرافيت دار مدل D049

Thrust Washer

مشخصات :

● Non- Liquid Lubricant - Material : Bronze

ایجاد تیکت
واشر گرافيت دار مدل D049
تصویر واشر گرافيت دار مدل D049
کد سفارش d3 d4 d5 S M اندازه اسمی قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D049/10
10.2 30 20 3 3 10
۰ تومان
D049/12
12.2 40 28 3 3 12
۰ تومان
D049/13
13.2 40 28 3 3 13
۰ تومان
D049/16
16.2 50 28 3 3 16
۰ تومان
D049/18
18.2 50 35 3 3 18
۰ تومان
D049/20
20.2 50 35 5 5 20
۰ تومان
D049/25
25.2 55 40 5 5 25
۰ تومان
D049/30
30.2 60 45 5 5 30
۰ تومان
D049/35
35.2 70 50 5 5 35
۰ تومان
D049/40
40.2 80 60 7 6 40
۰ تومان
D049/45
45.3 90 67.5 7 6 45
۰ تومان
D049/50
50.3 100 75 6 6 50
۰ تومان
D049/55
55.3 110 85 6 6 55
۰ تومان
D049/60
60.3 120 90 8 8 60
۰ تومان
D049/65
65.3 125 95 8 8 65
۰ تومان
D049/70
70.3 130 100 10 8 70
۰ تومان
D049/80
80.3 150 120 10 8 80
۰ تومان
D049/90
90.5 170 140 10 10 90
۰ تومان
D049/100
100.5 190 160 10 10 100
۰ تومان
D049/120
120.5 200 175 10 10 120
۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد