زیرسری E312

SUPPORT

مشخصات :

● قابل تغییر ارتفاع به صورت پیوسته

تصویر زیرسری E312
تصویر زیرسری E312
تصویر زیرسری E312

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 d2 Tr h (min) h (max) F (KN) قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E312/50x50/70
50 50 30x4 50 70 100
۲۱۲,۹۰۰ تومان
۲۰۲,۲۵۵ تومان
E312/31x38/50
31 31 20x4 38 50 25
۰ تومان
E312/50x42/52
50 50 30x4 42 52 100
۱۹۹,۹۰۰ تومان
۱۸۹,۹۰۵ تومان
E312/50x70/100
50 50 30x4 70 100 100
۲۷۱,۴۰۰ تومان
۲۵۷,۸۳۰ تومان
E312/65x100/140
65 70 40x7 100 140 120
۵۳۷,۱۰۰ تومان
۵۱۰,۲۴۵ تومان
E312/70x140/210
70 80 50x8 140 210 170
۶۹۰,۶۰۰ تومان
۶۵۶,۰۷۰ تومان
E312/80x140/200
80 100 65x10 140 200 350
تماس بگیرید
E312/80x190/300
80 100 65x10 190 300 350
تماس بگیرید
E312/110x190/280
110 140 80x10 190 280 600
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد