قطعات پیش ساخته قالب های فلزی

 • کفشک فولادی دو صفحه ای مدل 2SR

  2SR

  ● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
  ● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
  ● نکته ها:
  - ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
  - برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
  - تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
  - ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.

 • کفشک فولادی دو صفحه ای مدل 2SZ

  2SZ

  ● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
  ● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
  ● نکته ها:
  - ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
  - برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
  - تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
  - ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.

 • بوش راهنماي گرافيت دار مدل D046

  D046

  ● بدون روانكار مايع
  ● جنس: فسفر برنز
  ● DIN 9834/ISO 9448
  ● در حركتهای خطی و چرخشی در اغلب صنايع مهندسی از جمله قالبسازی كاربرد دارند.
  ● مزايای راهنمای گرافیت دار:
  - دارای خصوصيات خوب لغزشی در شرايط بحرانی.
  - بالاترين ظرفيت تحمل بار در سرعتهای کم.
  - قابل استفاده در آب و يا محلولهای شيميايی.
  - قابليت تحمل طيف وسيعی از دمای سرد و گرم.
  - مستهلک كننده ارتعاشات.

 • صفحه مدل SP

  SP

  ● جنس: St 37 , St 52 , 1.1730
  ● انجام ماشینکاری های خاص، طبق سفارش مشتری امکانپذیر است.

 • میله راهنما مدل D026

  D026

  ● نصب در صفحه میانی
  ● جنس: فولاد, سخت شده

 • بوش راهنما گرافيت دار مدل D043

  D043

  ● بدون روانكار مايع
  ● جنس: فسفر برنز
  ● در حركتهای خطی و چرخشی در اغلب صنايع مهندسی از جمله قالبسازی كاربرد دارند.
  ● مزايای راهنمای گرافیت دار:
  - دارای خصوصيات خوب لغزشی در شرايط بحرانی.
  - بالاترين ظرفيت تحمل بار در سرعتهای کم.
  - قابل استفاده در آب و يا محلولهای شيميايی.
  - قابليت تحمل طيف وسيعی از دمای سرد و گرم.
  - مستهلک كننده ارتعاشات.

 • سیستم راهنما مدل D133

  D133

  ● این محصول تشکیل شده از قفسه ساچمه D141-3 , بوش راهنما D018 , ميله راهنما D013 , ميله راهنما D028 که به صورت جدا باید تهیه شود.

 • کفشک فولادی مدل S

  S

  ● جنس: St 37 , St 52 , 1.1730
  ● نکته ها :
  - کفشک با تعداد راهنماهای بیشتر طبق نیاز مشتری قابل ساخت می باشد .
  - مشخصات کامل سیستمهای راهنما .
  - جایگزین مناسب برای کفشک های چدنی.

 • سیستم راهنما مدل D137

  D137

  ● این محصول تشکیل شده از قفسه ساچمه D141-3 , بوش راهنما D017 , ميله راهنما D013 که به صورت جدا باید تهیه شود.

 • واشر گرافيت دار مدل D049

  D049

  ● بدون روانكار مايع
  ● جنس: فسفر برنز
  ● جهت بارهای ترکیبی، از بوشهای D043 با واشر استفاده کنيد.

 • سیستم راهنما مدل D139

  D139

  ● این محصول تشکیل شده از قفسه ساچمه D141-3 , بوش راهنما D017 , ميله راهنما D028 که به صورت جدا باید تهیه شود.

 • کفشک فولادی سطح كار مستطيل مدل HR

  HR

  ● جنس صفحه: St 37
  ● راهنما عقب - تفويت سيستم راهنما,استحکام بیشتر صفحات
  ● نکته ها:
  - کفشک مدل H با استفاده از ساختار کفشکهای E با استحکام بیشترصفحات و افزایش قطر سیستم راهنما و استفاده از بوش D016 ساخته شده است.
  - ساخت کفشک فولادي با شکل و ابعاد متنوع مطابق سفارش امکان پذير است.
  - جایگزین مناسب برای کفشک های چدنی.

 • سیستم راهنما مدل D134

  D134

  ● این محصول تشکیل شده از قفسه ساچمه D141-3 , بوش راهنما D014 , ميله راهنما D013 که به صورت جدا باید تهیه شود.

 • کفشک فولادی سطح كار مستطيل مدل HM

  HM

  ● جنس صفحه: St 37
  ● راهنما عقب - تفويت سيستم راهنما,استحکام بیشتر صفحات
  ● نکته ها :
  - کفشک مدل HM با استحکام بیشتر صفحات , افزایش قطر سیستم راهنما و استفاده از بوش D016 ساخته شده است.
  - ساخت کفشک فولادی با شکل و ابعاد متنوع مطابق سفارش امکان پذیر است.
  - جایگزین مناسب کفشک های چدنی.

 • کفشک فولادی سطح كار مستطيل مدل ER

  ER

  ● جنس صفحه: St 37
  ● راهنما عقب
  ● نکته ها :
  - قیمت مناسب.
  - استحکام مطلوب مقایسه با نمونه های چدنی کم ضخامت.
  - کوتاه بودن ارتفاع(مناسب برای پرسهای با دهانه کوچک).
  - ساخت کفشک فولادی با شکل و ابعاد متنوع طبق سفارش مشتری امکان پذیر است.

 • سیستم راهنما مدل D138

  D138

  ● این محصول تشکیل شده از قفسه ساچمه D141-3 , بوش راهنما D016 , ميله راهنما D013 که به صورت جدا باید تهیه شود.

 • سیستم راهنما مدل D124

  D124

  ● این محصول تشکیل شده از قفسه ساچمه D141-3 , بوش راهنما D017 , ميله راهنما D013 که به صورت جدا باید تهیه شود.
  ● ساخت مطابق سفارش مشتری انجام میپذیرد.

 • کفشک فولادی سطح كار گرد مدل EU

  EU

  ● جنس صفحه: St 37
  ● راهنما عقب
  ● مزایای :
  - قیمت مناسب.
  - استحکام مطلوب مقایسه با نمونه های چدنی کم ضخامت.
  - کوتاه بودن ارتفاع(مناسب برای پرسهای با دهانه کوچک).
  - ساخت کفشک فولادی با شکل و ابعاد متنوع طبق سفارش مشتری امکان پذیر است.
  - برش CNC طبق نیاز مشتری انجام پذیر است.

 • ميله راهنما مدل D125

  D125

  ● مخصوص ماشین آلات نساجی
  ● ساخت مطابق سفارش مشتری انجام میپذیرد.

 • بوش راهنما مدل D016

  D016

  ● پله دار - نصب آزاد - چسبی
  ● جنس:1.7131,720HV~

 • بوش راهنما مدل D018

  D018

  ● پله دار - نصب انطباقی

 • بوش راهنما مدل D017

  D017

  ● پله دار - نصب انطباقی
  ● مشابه با DIN 9831 / ISO 9448-7