نگهدارنده روبند فنری E4053

SPRING TYPE CLAMP SUPPORT

مشخصات :
ایجاد تیکت
نگهدارنده روبند فنری E4053
تصویر نگهدارنده روبند فنری E4053
تصویر نگهدارنده روبند فنری E4053
کد سفارش d1 d2 h h1 h2 پیچ روبند قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E4053/12
14 28 51 5 11 M12
تماس بگیرید
E4053/16
16.5 34 60 5 12 M16
۱۴۳,۰۰ ₽
۱۳۵,۵۰ ₽
E4053/20
20.5 44 70 7 14 M20
تماس بگیرید
E4053/24
24.5 49 80 7 14 M24
تماس بگیرید
 

 

مثال:

 

 

نظر خودتان را بنویسد