نگهدارنده روبند فنری

SPRING TYPE CLAMP SUPPORT

مشخصات :
تولید کننده: شرکت ستاک
ایجاد تیکت
تصویر نگهدارنده روبند فنری
تصویر نگهدارنده روبند فنری
کد سفارش d1 d2 h h1 h2 پیچ روبند قیمت سبد خرید
کد سفارش: E4053/12
14 28 51 5 11 M12
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ تومان بدون مالیات
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: E4053/16
16.5 34 60 5 12 M16
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ تومان بدون مالیات
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: E4053/20
20.5 44 70 7 14 M20
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ تومان بدون مالیات
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: E4053/24
24.5 49 80 7 14 M24
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ تومان بدون مالیات
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان بدون مالیات
نظر خودتان را بنویسد