نگهدارنده روبند فنری E4053

SPRING TYPE CLAMP SUPPORT

مشخصات :
تصویر نگهدارنده روبند فنری E4053
تصویر نگهدارنده روبند فنری E4053

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 d2 h h1 h2 پیچ روبند قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E4053/16
16.5 34 60 5 12 M16
۷۲,۴۰۰ تومان
۶۸,۷۸۰ تومان
E4053/12
14 28 51 5 11 M12
تماس بگیرید
E4053/20
20.5 44 70 7 14 M20
تماس بگیرید
E4053/24
24.5 49 80 7 14 M24
تماس بگیرید
 

 

مثال:

 

 

نظر خودتان را بنویسد