پیچ ساچمه فنری

Spring Plunger

مشخصات :
تصویر پیچ ساچمه فنری

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش l d1 S d2 نیروی فشار فنر (N) SW قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D372/4x9
9 M4 0.8 2.5 8.5to14 2
€۰/۰۰
D372/5x14
14 M5 0.9 3 8to14 2.5
€۰/۰۰
D372/6X15
15 M6 1 3.5 11to18 3
€۰/۰۰
D372/8X18
18 M8 1.5 4 18to31 4
€۰/۰۰
D372/10X23
23 M10 2 6 24to45 5
€۰/۰۰
D372/12X26
26 M12 2.5 8 26to49 6
€۰/۰۰
D372/16X33
33 M16 3.5 10 41to86 8
€۰/۰۰
D372/20X43
43 M20 4.5 12 66to111 10
€۰/۰۰
D372/24X48
48 M24 5.5 15 81to151 12
€۰/۰۰
نظر خودتان را بنویسد