اسپری

  • اسپری سیلیکونی مدل لاکست 350

    Locset350

    ● اسپری سیلیکونی
    لاک ِست جدا كننده اي است كه در تمامي فرايندهاي پلاستيک مانند قالبهاي تزريقي ، فشاري ، بادي و همچنين براي پلاستيکهاي گرما سخت (ترموست) و گرما نرم (ترمو پالست) و الاستومرها قابل استفاده است. در ماشينکاري پلاستيکها نيز در صورت لزوم استفاده ميشود. اصطکاک بين سطوح لاستيک, پلاستيک و فلزي را کاهش مي دهد تأثيرات جانبي فيزيکي ندارد پوشش بوجود نمي آورد و براي دماهاي .تا 250 درجه سانتيگراد مناسب است براي قطعاتي که قرار است عمليات حرارتي چاپ يا نقاشي شوند پيشنهاد نمي شود. براي لاستيکهاي سيليکوني قابل استفاده نيست.